Van gesloten zorg naar een open samenleving

Dit was de titel van een van de gesprekstafels tijdens ons laatste Alliantiecafé bij Boszicht in Nijmegen.

Een voorbeeld is Huize Boszicht, een woonzorg centrum gelegen in de Nijmeegse wijk Brakkenstein. Boszicht wil meer binding met de wijk realiseren zodat de geslotenheid afneemt en op termijn zal verdwijnen.

Deze ambitie heeft Boszicht samen met de Zorgalliantie en Krachtige Kernen opgepakt. Door middel van onderzoek en concrete interventies die deel uitmaken van een strategisch onderzoeksprogramma worden HAN studenten uit diverse opleidingen ingezet. Lectoren en wijkdocenten werken hierbij samen met medewerkers van Boszicht en anderen uit de wijk, startend vanuit de behoefte/wensen van Boszicht en de wijk Brakkenstein. Onderwerpen die spelen zijn: dementie vriendelijke wijk, van uitkering naar werk, vrijwillig maar niet vrijblijvend, diversiteit, technologie, logistiek en samenwerking met MKB. Het spreekt voor zich dat deze opsomming niet volledig is, maar het geeft wel enig inzicht in de ‘breedte’ van de aanpak.

Dit uitte zich dan ook in de grote opkomst van allerlei organisaties, professionals en vrijwilligers die zich verantwoordelijk voelen voor de kwetsbare(n) in de wijk Brakkenstein. Middels een wandeling door de wijk op 19 mei jl. hebben alle deelnemers met elkaar kennis gemaakt. Tijdens de wandeling zijn diverse ‘stops’ gemaakt waar enkele genodigden een uitleg gegeven hebben over de ontwikkeling binnen Brakkenstein en de gevolgen daarvan voor de ouderen. Studenten van de HAN hebben meegelopen en alle ideeën en initiatieven opgeschreven en aan het einde van de wandeling gepresenteerd. Samen met de opmerkingen van de deelnemers wordt hier een onderzoeksprogramma van gemaakt en gaan we snel aan de slag. Niet alleen met onderzoeken maar ook met concrete activiteiten samen met de betrokkenen uit de wijk. Kortom een geslaagde wandeling met buurtgerichte verwachtingen die we samen de komende jaren waar gaan maken. We lopen niet weg voor de consequenties maar willen onze studenten middels interprofessioneel werken goed voorbereiden op de toekomst. Een toekomst waarin netwerkleren niet meer is weg te denken!!

Bekijk de sfeerimpressie van de wandeling: