‘Tovertafel’ positief effect op stemming en gedrag dementerenden

De ‘Tovertafel’ is een speels product voor ouderen in de midden tot late fase van dementie. Interactieve spellen, bestaand uit lichtprojecties op tafel, reageren op hand- en armbewegingen en stimuleren de ouderen zowel in fysieke activiteit als sociale interactie. De Tovertafel is ontwikkeld tijdens het vierjarige promotieonderzoek van Hester Le Riche, voor een groot deel in samenwerking met de doelgroep zelf.

Studenten van het HAN lectoraat Innovatie in de Care hebben verschillende onderzoeken gedaan naar het effect van de ´Tovertafel´ op stemming en (geagiteerd) gedrag van verpleeghuisbewoners met dementie. Het onderzoek dat op verschillende locaties van Atlant Zorggroep, Careaz, Sensire en Zorggroep Elde heeft plaatsgevonden, heeft aangetoond dat de ´Tovertafel´ een positief effect heeft op stemming en gedrag tijdens en (hoewel minder geworden) na de interventie. Vastgesteld is wel dat positieve stimulatie noodzakelijk is. Het spel kan niet zelfstandig door mensen met ernstige dementie gebruikt worden. Uit de onderzoeken zijn aanbevelingen gedaan om het positieve effect van de ´Tovertafel´ voor dementerenden (plezier, onrust verminderen’) te vergroten en hoe de inzet van de ‘Tovertafel’ in de werkprocessen van de medewerkers geïntegreerd kan worden.

De resultaten zijn tijdens de proeftuinbijeenkomst ‘dementie en wonen’ op 22 september jl. bij SWON met elkaar gedeeld. Zowel de deelnemers als de ontwerper van de Tovertafel gaven aan de resultaten bijzonder bruikbaar te vinden. Vervolgonderzoeksvragen zijn ook met elkaar besproken zoals het gebruik van muziek in spellen.

Om de resultaten praktisch toepasbaar te maken zal er een ´handleiding´ gemaakt worden die alle Tovertafelgebruikers of diegenen die deze willen aanschaffen kunnen gebruiken bij de inzet in verschillende situaties.

Meer weten? Neem contact op met j.vandeutekom@han.nl