TOEKOMST VAN HET PLATTELAND: MEER VERBINDING ONDERWIJS EN BEDRIJFSLEVEN NODIG

Op 21 november vond de studiedag ‘De toekomst van het platteland’ plaats met als centraal thema: ‘Hoe kunnen innovatief onderwijs, scholing en projecten voor een leven lang leren, een blijvende vitalisering op het Platteland en in de Krimpgebieden stimuleren?’ Gedeputeerde Bea Schouten, professor Bettina Bock en dr. Frans de Vijlder namen het woord.
Op de HAN kwamen ruim 100 belangstellenden samen voor een inspirerende studiedag, georganiseerd door HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen, Universiteit van Amsterdam (UVA): Kring Geografie en Planologie & Kring Andragologie en Learn for Life (Rural Academy). Allemaal deelnemers met een hart voor het platteland en haar toekomst. Lees verder