Tijden veranderen, mee doen of afhaken? zeg het maar!

Als OTA, Opleider Trainer en adviseur van de Hogeschool ben ik betrokken bij een project waarbij onderwijs, werkveld en onderzoek integraal wordt ingezet in een wijk met als doel de leefbaarheid van kwetsbare burgers te behouden cq te verbeteren. Steeds meer vragen/ behoeften uit de maatschappij zijn complex en divers en vragen om een integrale benadering waarbij studenten vanuit verschillende  studie-richtingen met elkaar aan het werk gaan. We noemen dit interprofessioneel leren. Nu hebben we nog verkokerd onderwijssysteem , met alle gevolgen vandien. Weinig samenwerking met andere beroepsgroepen, voorgestructureerde opdrachten, en studenten in de volg stand terwijl juist de transitie vraagt om samenwerking, vraagsturing en ondernemendheid. We hebben vanuit het onderwijs vaak gezegd dat de ‘praktijk’ éénzijdige opdrachten/ onderzoeksvragen indient die de student mag oppakken. Nu mogen we constateren dat het werkveld het onderwijs heeft ingehaald en de Hogeschool alle zeilen moet bijzetten om deze relevante en complexe vragen op te pakken want dit vraagt om een interdisciplinaire aanpak en dat zijn we niet gewend. Hospitalisatie, institutionalisering zijn wat mij betreft termen die helaas op het onderwijs mogen worden geplakt en dat klinkt toch even anders. Wie had dit gedacht! Nu  is de school aan zet en ik ben benieuwd want één ding is zeker de vraagstukken zijn interessant en relevant maar ingewikkeld!