Terugblik symposium ‘Dorp zoekt trekkers’

Het samenwerkingsverband Burgerkracht Europa (SBE) heeft op 11 oktober in de Gesamtschule Am Forstgarten te Kleve (Duitsland) een succesvol symposium gehouden over de betrokkenheid van jongeren bij de ontwikkeling van hun dorp.

Na een welkomstwoord van de locoburgemeester van Kleve, Josef Gietemann en een videoboodschap van staatsecretaris Knops van Binnenlandse Zaken, Nederland, luisterden de bijna 90 deelnemers eerst naar de resultaten van een onderzoek dat Kenniscentrum Publieke Zaak van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft gedaan naar de manier waarop jongeren zich inzetten voor de leefbaarheid van hun dorp. Daarna verspreidden de deelnemers zich over de ‘markt van initiatieven’. In 9 workshops werden allerlei succesvolle voorbeelden gepresenteerd en op het dorpsplein konden de deelnemers ook in gesprek met organisaties die methoden hebben ontwikkeld om jongeren actief bij hun dorp te betrekken.

Geïnspireerd door al deze voorbeelden werd tot slot aan de aanwezige jongeren gevraagd om zelf ook met ideeën te komen. De winnaars van deze battle of ideas – Melina Hanhart en Kristin Langer van het Goethe Instituut – mogen mee naar het Europees Plattelands Parlement dat in november in Spanje wordt gehouden.
Daar brengen we alle verzamelde ideeën in bij het Jeugd Parlement.

SBE
Het SBE – Samenwerkingsverband Burgerkracht Europa – is een netwerk van organisaties, die zich richten op initiatieven van bewoners om hun dorp of wijk leefbaar te houden (bewonersinitiatieven) en in dat kader grensoverschrijdende contacten onderhouden. Het doel van het Samenwerkingsverband is de positie van organisaties voor bewonersinitiatieven in Nederland en Europa te versterken en in dat kader grensoverschrijdende ontmoetingen te organiseren tussen bewonersinitiatieven.

Netwerkpartners aan SBE 
Landelijke Vereniging Kleine Kernen
HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen
Learn for Life 
Humanitas
Forte Welzijn
Haarland – HEALTH-COACHING.com

https://www.lvkk.nl/wat-we-doen/SBE