Terugblik op Surprise, open your eyes!

20150624_131836

Meer dan 150 professionals en toekomstig professionals (studenten) hebben deelgenomen aan de Valorisatiemarkt van 24 juni jl. Dit jaar werd de markt  in samenwerking met de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en het Civil Society Lab georganiseerd. Met de titel ‘Surprise, open your eyes’ werd het thema ‘de nieuwe professional’ inhoudelijk vorm gegeven. Lees meer….

Het ‘denken over transities’ is overgegaan in ‘handelen in transitie’. Effectief handelen in transitie vraagt om de moed om te experimenteren en te leren van elkaar.
Tijdens de valorisatiemarkt delen we de resultaten en ervaringen uit de leerwerkplaatsen met het actief handelen in transitie. Ook zijn er nieuwe initiatieven en is er aandacht geweest voor de impact van technologie op het netwerkleren. Ontmoeten, delen, inspireren en ideeën opdoen.

DSC_2629_PSDSC_2602_PSklein

 

 

 

 

College van Bestuur voorzitter Frank Stöteler en wethouder Onderwijs Nijmegen, Renske Helmer opende 24 juni om exact 14.00 uur de Professor Molkenboerstraat 3. Dit door een enorme wereldbol open te klappen waarbij er een groot aantal ballonnen de lucht invlogen. In het HAN-gebouw aan de Molkenboerstraat huisvest sinds dit studiejaar de voltijdopleiding van Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en het Civil Society Lab. Na de opening kon de valorisatiemarkt beginnen. Er werd aan de hand van de inhoud druk genetwerkt tussen professionals en lectoren van leerwerkplaatsen, innovatieve ondernemers, docenten en studenten. Daarmee kreeg iedereen in korte tijd inzicht in ontwikkelingen binnen de Zorgalliantie. Zo werden tools getoond, die binnen de leerwerkplaatsen in samenwerking met de praktijk ontwikkeld en toegepast worden, zoals een checklist (E)-Health producten maar ook apps als het dynamisch familieportret.

Inspireren en ideeën opdoen
Tijdens twee rondes aan workshops kwamen nieuwe initiatieven aan bod. Nieuwe leergangen als de leer-o-theek, waarbij men zelf de inhoud kan bepalen,  kwamen aan de orde. Maar ook een innovatieve dienst, ontworpen door studenten, waarbij mensen met een lichte zorgbehoefte langer thuis kunnen wonen, is getoond. Deze wordt binnenkort getest in een proefwoning op het Arnhemse industriepark Kleefse Waard.

Het Civil Society Lab werd op een ‘toverlijke’ wijze geopend door middel van het samenstellen van een (welkomst)drankje. Kennisoverdracht, experimentele projecten, uitwisseling en ontmoeten vanuit verschillende domeinen staan centraal in het lab. Met de workshops ‘partnerschap met studenten’ en partnerschap met het werkveld’ die zij organiseerde werden de domeinen meer uitgediept.

WAKE UP! Wakker werd het publiek wel van de scherpe woorden van Jan Jonker, hoogleraar duurzaam ondernemen aan de Radboud Universiteit. Hij sprak over vernieuwing en de gevolgen daarvan voor de professional.
Na ook nog door middel van ballonnen aan elkaar verbonden te worden ging het publiek met de woorden “En gezamenlijk zijn wij de link die verbindt” zingend door naar de netwerkborrel!

DSC_2748_PSklein DSC_4682_PSklein

 

 

 

 

DSC_4761_PSklein DSC_4779_PSklein