Terugblik alliantie café Rivierenland

Tijdens het alliantiecafé presenteerden Marc Hofman (sociaal ondernemer Verschilmaker) en Marc Horsten (alliantiemakelaar Zorgalliantie) het visiedocument om te komen tot een HAN Hub Rivierenland. Het café vond plaats bij de locatie sociaal plein 2 en het visiedocument werd enthousiast ontvangen door de diverse deelnemers, zoals buurtbinder Monique van Doorn, Marjoke van Gelder van Mozaïek welzijn, Antoon Wesselink (bestuurslid Sociaalplein Tiel), Jamila Hamid (MEE Gelderse Poort), Walrik Holtermans (Stichting Thedinghsweert Weert), en Maureen Klijn (bestuurslid Stadsfabriek Tiel).
Vervolgens gingen de aanwezigen in een drietal workshops uiteen en werden ervaringen, innovaties en opgedane kennis gedeeld met betrekking tot  de projecten: Buurtbinders, concept koffie plus, de Vlindertuin en de Stadsfabriek Tiel.
De HAN Hub Rivierenland gaat vanaf 2024 van start en trekt daarin samen op met de al bestaand mbo Hub Rivierenland om de regio nog meer versterken en samenwerking intensiveren.

 Waarom is de HAN Hub Rivierenland belangrijk?
Om een domein overstijgende samenwerking van wonen, zorg, welzijn, onderwijs, arbeidsmarkt, duurzame transitie en innovatie te realiseren is een verbindingsstation  noodzakelijk om  samen te komen, samen te leren en samen te werken voor een krachtig Rivierenland met inwoners, ervaringsdeskundigen, studenten, wijkdocenten, onderzoekers en (sociaal) ondernemers.
Als we samenwerken aan al de opgaven in het gebied zijn we ook in staat om samen leertrajecten voor de regio te ontwikkelen. Die leertrajecten zorgen ervoor dat we sterker staan, slimmer worden en uiteindelijk aantrekkelijker worden als arbeidsmarkt. De studenten die zich verbinden aan de Hub blijven zo mogelijk in de regio hangen.

Welke opgaves komen aan bod?
In de nieuwe HAN Hub komen verschillende opgaves aan bod:

  • Opgaven in de domeinen wonen, zorg en welzijn
  • Opgaven in het onderwijs en op de arbeidsmarkt
  • Opgaven zoals een duurzame transitie en innovaties

Fysieke plek van de Hub – verbindingsstation
Het huidige stationsgebouw van Tiel zien we als prachtige plek voor deze hub, bij de HAN ook wel een lab of werkplaats genoemd. Het stationsgebouw krijgt hiermee een tweede leven (hergebruik) en wordt letterlijk een verbindingsstation voor alle ketenpartners in de regio. Het grote voordeel van het station in Tiel als Hub is dat het voor studenten uit andere gebieden gemakkelijk bereikbaar is.

Volgende fase
De volgende fase is de realisatiefase samen met Christian Lorist en Tjerry Verhoeven van VNO-NCW Midden en Erick Wuestman van Kiemt, zodat we een samensmelting van circulair, zorg voor elkaar in co-creatie met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven kunnen waarmaken in het Rivierenland samen met het netwerkteam van Zorgalliantie. Zodat we medio februari kunnen openen, van start kunnen en de lopende stages van de minor bouwkunde en circulaire economie een centrale plek hebben.