Taskforce ambassadeurs Wonen en Zorg

Op gebied van Wonen en Zorg ligt er een omvangrijke opgave. Nederland vergrijst. In 2040 zijn er twee keer zoveel 75+’ers als nu. Die ook nog eens veel langer zelfstandig wonen. Dat vraagt om actie op het gebied van wonen én zorg.

De landelijke Taskforce Wonen en Zorg is een initiatief van VNG, Aedes, ActiZ en de ministeries VWS en BZK, stimuleert en ondersteunt gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties bij een gezamelijke aanpak in deze opgave. Met elkaar in gesprek gaan over de omvang en de aanpak van de woonzorgopgaven is daarbij essentieel. Eén van de ambities van de Taskforce is dat alle gemeenten in 2021 een concrete analyse maken  van de lokale opgaven op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid voor ouderen en andere mensen met een ondersteunings- of zorgbehoefte. Daarnaast wil de Taskforce dat in 2021 gemeenten samen met hun lokale partners afspraken maken op het thema wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid.

De Taskforce werkt met ruim 50 ambassadeurs die lokaal het gesprek aanjagen tussen zorgorganisaties, woningcorporaties en gemeenten over de woonzorgopgave. Ronald Leushuis is in de regio Arnhem-Nijmegen en Rivierengebied (24 gemeenten) één van de drie ambassadeurs die samen met Gea Hofstede, wethouder van gemeente Rheden, en Jeanette Horlings-Koetje, bestuurder bij zorgorganisatie Samen Zorgen uit Heteren/ Herveld Wonen en Zorg in de regio Arnhem Nijmegen in beweging willen brengen.

“Kijk wat je morgen al anders kunt doen”. Lees Ronalds motivatie en visie op Wonen, Zorg en wijken in zijn blog op de website van de Taskforce.