Talis aangesloten bij Zorgalliantie

RONALD LEUSHUIS EN JACQUES STEEGEMANS. TALIS

Menselijke maat voorop

Ronald Leushuis, bestuurder, en Jacques Steegemans, manager Leefbaarheid bij woningcorporatie Talis geven aan waarom participeren in de Zorgalliantie een logische keuze is.

Ongeveer 160 medewerkers werken er bij Talis dagelijks aan, dat zo’n 30.000 inwoners van Wijchen en Nijmegen prettig en betaalbaar kunnen wonen. Voor al deze huurders wil Talis ertoe doen. In de eerste plaats met passende en betaalbare huisvesting, in wijken die schoon, heel en veilig zijn en waar het prettig wonen is.

Verschil maken
Jacques: “Niet alleen met onze woningen, zeker ook met onze mensen proberen we het verschil te maken, met nabijheid van onze medewerkers in de wijk, straat of woning waar het nodig is. Zo kunnen we in gesprek gaan en blijven met bewoners, die (even) minder zelfredzaam zijn en ondersteuning nodig hebben om problemen te voorkomen of op te lossen. We zijn hierbij alert op huurders die zorg nodig hebben maar die niet ontvangen, om welke reden dan ook. Nu mensen langer thuis wonen en de vraag naar zorg toeneemt, veranderen ook de woonbehoeften van huurders. Met het levensloopgeschikt maken van bestaande  woningen, proberen we ervoor te zorgen dat ze zo goed mogelijk in hun woning en wijk kunnen blijven wonen.”

“Samen met bewoners kijken we hoe een woning zo goed mogelijk passend en betaalbaar kan blijven of worden”, voegt Ronald toe. “Niet overal op dezelfde manier, maar afhankelijk van mogelijkheden en behoeften. Ook ontwikkelen we concepten die zorg voor elkaar stimuleren. Bijvoorbeeld het samenwonen van een mix van mensen, zoals jongvolwassenen en ouderen samen in één complex of woongroep, of een wijk waar bewoners buren met beperking helpen zijn mooie voorbeelden hiervan.”

Elkaar kennen
De mensen van Talis zoeken actief contact met collega’s van maatschappelijke organisaties. Voorwaarde voor effectief samenwerken is immers dat je elkaar kent en opzoekt. Ronald: “Door uitwisseling van kennis en ervaringen van huurders en professionals kunnen wij en onze netwerkpartners, vanuit ieders deskundigheid, zoeken naar de best passende oplossing voor diverse woon- en zorgvragen van huurders en deze soms zelfs voorkomen. Slim samenwerken betekent dan ook de oplossing evalueren en het geleerde weer toe te passen bij andere huurders. We onderzoeken hierbij doorlopend wat werkt.

Deelnemen aan de Zorgalliantie past hier heel mooi bij. Het sluit aan bij waar wij dagelijks mee bezig zijn en hoe we werken: Samen met anderen, dichtbij onze huurders, lerend en onderzoekend, en door gewoon doen, met de menselijke maat voorop.”