Swon aangesloten bij de Zorgalliantie

AvBaardewijk05_LRklein“We doen het samen! Niet voor niets de titel van de strategische koers van Swon het seniorennetwerk. Want door samen te werken bieden we ouderen in kwetsbare situaties in Nijmegen net dat steuntje in de rug dat zij nodig hebben om langer zelfstandig te wonen en de regie te houden” aldus Anja van Baardewijk-Joosten, directeur/bestuurder bij Swon.

“Na mijn opleiding Bejaardenwelzijnswerk kwam ik in 1989 in het welzijnswerk voor ouderen terecht en ben ik er niet meer weggegaan. Eerst in Beuningen, later in Nijmegen. Diverse functies (en ook een opleiding verder) ben ik sinds 1 oktober 2015 directeur/bestuurder bij Swon het seniorennetwerk. Een organisatie die zich al 50 jaar richt op dienstverlening aan kwetsbare ouderen in Nijmegen. Met ruim 300 vrijwilligers en 70 beroepskrachten die zich dagelijks met passie inzetten voor het welzijn van vooral kwetsbare senioren. Ontmoeten, inspireren, verbinden, ondersteunen, wederkerigheid, eigen kracht en toekomstgericht, zijn voor Swon medewerkers (betaald en onbetaald) belangrijke begrippen” vertelt Anja.

Deelname Zorgalliantie
“Samenwerkend leren en innoveren past bij Swon, de Zorgalliantie sluit aan bij de positionering van Swon op het snijvlak van welzijn en zorg. Lidmaatschap van de Zorgalliantie is daarmee een logische stap. Voor innovatieve oplossingen is samenwerking noodzakelijk. De proeftuin dementie en wonen met Tinybots is zo’n innovatie waaraan Swon graag vanuit haar missie wil bijdragen.”