Succesvolle hackaton

Wat is een hackathon?
Een hackathon is een werkvorm, waarin multidisciplinaire teams met elkaar aan de slag om in een relatief korte tijd out-of-the-box oplossingen te bedenken voor een vraagstuk. In deze hackathon hebben we gewerkt met drie rondes. In de eerste ronde hebben de deelnemers met elkaar de huidige situatie in kaart gebracht, gevolgd door een tweede ronde waarin ervaringen verdiept werden aan de hand van casussen. In de derde ronde werden inzichten, kansen en mogelijke oplossingen verzameld en werd gekeken welke acties daarin concreet gedaan kunnen worden.

Waarom een hackathon over dit vraagstuk?
Veel zorgorganisaties moeten de zorg- en ondersteuning voor oudere cliënten anders organiseren, omdat er niet genoeg mensen zijn om de komende jaren zorg- en ondersteuningsvragen op te vangen. Hoe doe je dat dan? En hoe ziet een dag er dan uit? Wat doe je dan als professional en waar zitten de mogelijkheden? Een vraagstuk dat ook speelt bij de zorgorganisatie in de buurt van Nijmegen. Om die reden heeft de opleiding VGG van HAN VDO samen met deze organisatie een hackathon georganiseerd om te kijken naar andere manieren om zorg en ondersteuning te organiseren.

Wat zijn de ervaringen?
De diversiteit aan deelnemers (vrijwilligers, verpleegkundigen, cursisten en leden van cliëntenraad etc.) zorgt voor andere en nieuwe inzichten. De organisatie heeft nieuwe inzichten opgedaan en kan met een aantal concrete tips op korte termijn aan de slag. Cursisten van de VGG opleiding vonden het leerzaam om hieraan deel te nemen, vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen met medewerkers van de organisatie.

Heb je interesse in deze werkvorm en/of wil je meer weten? Neem dan contact op met: harmke.hulshof@han.nl