Stuw en SWG heten voortaan: Forte Welzijn

Stuw en SWG zijn officieel gefuseerd en vormen samen een nieuwe welzijnsorganisatie: Forte Welzijn. Zij zijn werkzaam in de gemeentes Berg en Dal, Heumen, Overbetuwe en West Maas en Waal.

Beide organisaties werkten al geruime tijd intensief samen onder één bestuur en met één gezamenlijk servicebureau, maar sinds kort dus vormen zij één organisatie. Forte Welzijn is een nieuwe, robuuste welzijnsorganisatie met een grote ontwikkelkracht en innovatieve sterkte, met een stevige positie in de regio. De bedrijfsvoering is effectiever gemaakt en de overhead is verkleind, terwijl kwaliteit en flexibiliteit worden vergroot.

Kracht van Forte Welzijn
Forte Welzijn werkt we met gebiedsgerichte teams, die jarenlang geworteld zijn in de lokale samenleving. De kracht zit vooral in de sterke netwerken, zowel met informele (vrijwilligers-) als met formele organisaties. Kenmerkend zijn en blijven de duurzame relaties van de medewerkers in de wijken en de dorpskernen.  Versterken van de eigen kracht van de inwoners is een belangrijk uitgangspunt, evenals integrale samenwerking en vraaggestuurde dienstverlening. Niet alleen meebewegen in ‘de markt’ maar actief participeren op kansen en uitdagingen om het welzijnswerk in de regio te versterken. We zoeken steeds naar nieuwe opdrachtgevers en nieuwe dienstverlening, zowel binnen ons werkgebied als daarbuiten. Daarbij werken we intensief samen met onze collega’s in de regio Arnhem en Nijmegen.