Studiereis Zweden: 22 – 24 mei 2019

In deze studiereis gaan we onze mogelijke toekomst verkennen: hoe zou wonen, welzijn en zorg in Nederland er uit kunnen zien over 15 jaar? Ons voorbeeld is Zweden: In Zweden had men in 1992 het % vergrijzing dat wij nu vandaag hier hebben. Zweden is in 1992 al begonnen met wetgeving vergelijkbaar met onze WMO en zorgwetgeving: lokale zorg inzetten, het sluiten van instituties, minder zorg in het ziekenhuis.

Deze studiereis heeft de volgende thema’s:
– gemeentelijke visie op lokale wonen, welzijn en zorg
– lokale zorgstructuren
– woongroepen waarin ook zorg wordt geregeld
– inzet van eigen kracht en technologie
– circulaire benadering van bedrijfsvoering en huisvesting

Voor wie?
Professionals in wonen, welzijn, zorg, cultuur, sport.
Professionals die vormgeven aan beleid en projecten (projectleiders, managers, bestuurders,
gemeenteambtenaren, wethouders, beleidsmedewerkers)

Praktisch
– 3 dagen (2 overnachtingen)
– Regio Västmanland (ten westen van Stockholm, Zweden)
– Maximum aantal deelnemers: 30

Kosten
Afhankelijk van het aantal deelnemers is de prijs ca. 1700 euro voor:
Werkbezoeken en dagprogramma
Vlucht, vervoer ter plaatse, overnachtingen op basis van logies en ontbijt in tweepersoonskamer, alle maaltijden
Niet inbegrepen: persoonlijke uitgaven ter plaatse
TIP: Speciaal voor haar leden biedt de Werkgeversvereniging voor Zorg & Welzijn (WZW) € 500,- korting per organisatie.

Interesse, vragen of aanmelden
Er is een concept programmavoorstel beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wendy Kemper, 0683255998 of via igor.grevers@icsadviseurs.nl,  0610135496.
Aanmelden voor deze reis kan via zorgalliantie@han.nl

Extra informatie:
Zweden heeft wat betreft sociaal-demografische ontwikkelingen een ‘voorsprong’ op Nederland, in de zin dat veel ontwikkelingen die in Nederland plaatsvinden zo’n 10-15 jaar eerder in Zweden hebben plaatsgevonden. Een belangrijke reden is dat Zweden niet actief heeft deelgenomen aan de Tweede Wereld oorlog, waardoor het land een andere ontwikkeling heeft doorgemaakt. In de jaren 50 vormde Zweden een van de economische motors van Europa met daarbij een sterke (kennis)ontwikkeling van de inwoners. Begin jaren 70 was er sprake van krappe arbeidsmarkt en een goed opgeleide bevolking en een brede toetreding van vrouwen op de arbeidsmarkt. Bekende maatschappelijke ontwikkelingen zoals kinderopvang en buitenschoolse opvang ontstonden dan ook al in de jaren 70 en 80 en de ontwikkeling van de Brede School begin jaren 90.
De bevolkingsopbouw kent ook een veel sterkere vergrijzing dan in Nederland. In 1992 is in Zweden gekozen voor een sterke decentralisatie van de zorg en ondersteuning van het rijksniveau naar de gemeenten (vergelijkbaar met de WMO). De vergrijzing in Zweden lag op dat moment op hetzelfde niveau als dat in Nederland in 2006, het startpunt van de WMO in Nederland. De redenen zijn voor ons herkenbaar. Toenemende kosten en het besef dat lokale sturing beter werkt dan centrale sturing.
De decentralisatie van zorg en ondersteuning is in de loop van de jaren doorontwikkeld met inbegrip van vrijwel alle zorg en ondersteuning voor mensen met een psychische, verstandelijke en geestelijke beperking alsmede de jeugdzorg. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor vrijwel alle zorg en ondersteuning van haar inwoners. Die ook zelfstandig, al dan niet aangepast of in woongroepen wonen. Alles zoveel mogelijk kleinschalig en in wijken en buurten georganiseerd. De grote(re) instituties voor ouderen, gehandicapten en mensen met een psychische stoornis bestaan niet meer.
De noodzaak zorg en ondersteuning zoveel mogelijk op lokaal niveau te ontwikkelen is versterkt door de toegankelijkheid van bijvoorbeeld de ziekenhuizen zwaarder te maken. De kosten voor niet noodzakelijk gebruik (het verkeerde bed probleem) komen voor rekening van de gemeente.