studenten communicatie van start met belevingsonderzoek Zorgalliantie E-community

Studenten van de opleiding communicatie zijn vandaag gestart met het belevingsonderzoek dat onder tot eind van dit jaar onder de leden van de Zorgalliantie zal worden uitgevoerd. Doelstelling van het onderzoek is te achterhalen hoe het gesteld is met de kennis, houding en het gedrag van de medewerkers van aangesloten instellingen met betrekking tot de verschillende communities (werkplaatsen/proeftuinen ed) binnen de E-community.  Met het doel om ons meer inzicht te geven in de huidige situatie en verbetervoorstellen te formuleren waarmee meer kennisuitwisseling tussen professionals van verschillende organisaties kan worden gestimuleerd.