Start Volunteers 2.0: burgers en gemeenten werken samen aan leefbaarheid in Euregio Rijn-Waal

Op 26 mei is in Weeze het startschot gegeven voor het nieuwe INTERREG VA project Volunteers 2.0. De HAN, Hochschule Rhein Waal, vrijwilligers en ambtenaren uit 10 Duitse en Nederlandse gemeenten verbinden zich 2 jaar lang in een grensoverschrijdend netwerk. Het gaat om het samen werken aan maatwerkoplossingen voor verbetering van leefbaarheid in wijken en dorpen. Uitwisseling en samenwerking tussen gemeenten en burgerinitiatieven staan centraal.

In Nederland zijn de gemeenten Apeldoorn, Horst aan de Maas, Nijmegen en Overbetuwe betrokken in Volunteers 2.0. Deze plattelands- en stedelijke gemeenten hebben allemaal te maken met demografische veranderingen. Hierdoor ontstaan vraagstukken over fijn wonen in de wijk of in het dorp.

Korrie Melis, senior onderzoeker HAN en Nederlandse projectleider van INTERREG VA Volunteers 2.0, stelt:“Ook tussen kernen en steden kan geleerd worden, ook over de grens heen. Actieve bewoners en ambtenaren elkaar laten ontmoeten, al dan niet online. Dat inspireert.”

”Het is ook één van onze ervaringen uit het project KRAKE Krachtige Kernen / Starke Dörfer (2016 – 2019). Daarin hebben we aan de toekomstbestendigheid van kleine dorpen in de grensregio gewerkt. Uitwisseling is heel waardevol.”

Gebruik energie uit de samenleving
“De samenwerking met Hochschule Rhein-Waal in KRAKE waarderen wij zeer,’’ aldus Frans de Vijlder, lector HAN Kenniscentrum Publieke Zaak. ”Het bevestigt dat we één euregio zijn, met vraagstukken waar we over en weer van kunnen leren. Maak gebruik van de energie die in de samenleving zit. Het project Volunteers 2.0 draagt bij aan het tot wasdom komen van die energie.’’

“De resultaten en ervaringen die in KRAKE zijn opgedaan worden verder uitgewerkt en benut”, benadrukt ook Ulrich Francken, burgemeester van Weeze. “Fijn dat er nu ook weer Nederlandse en Duitse dorpen in betrokken zijn.”

Vrijwilligers zijn onmisbaar
“Vrijwilligers zijn onmisbaar”, zegt Peter van ‘t Hoog, gedeputeerde provincie Gelderland. ”Behalve het geven van praktische hulp, spelen ze ook een grote rol in ons welzijn. Ze bepalen een deel van de leefbaarheid van gemeenschappen. Ook in de ontgroening en vergrijzing in de grensstreek. Het is belangrijk dat zij hun netwerken uitbreiden. Gebruik maken van elkaars voorzieningen, samen uitdagingen uitgaan.”

Lees meer
-> https://www.han.nl/onderzoek/nieuws/start-volunteers-2.0-burg/