Social enterprises en community led developments in Engeland: verslag

Van 18 tot 20 mei 2017 stond op het programma: onze studiereis naar Engeland, om mooie voorbeelden te bekijken van social enterprises en community led developments in Engeland. De studiereis werd door de Zorgalliantie en het Centre of Expertise Krachtige Kernen in samenwerking met ICS adviseurs georganiseerd. Opvallend is dat in Engeland wonen, welzijn, zorg, arbeid en economische ontwikkeling veel meer samen op moeten gaan om iets te bereiken.

Een Engelse burger die iets wil komt geen overheid tegen met financiën. Dat maakt dat in Engeland burgers, beter dan wij in staat zijn om een echt ondernemingsplan te maken, om een sociale onderneming echt duurzaam te maken. Dus zagen we de Hastings pier die nu door de bevolking wordt gebruikt om uit te waaien bij zee, maar ook evenementen organiseert om het onderhoud van de pier te bekostigen. Een hollywood-jaren-30-stijl zwembad in Saltdean dat open gehouden gaat worden door het gebouw erbij commercieel uit te baten. Daar hangt een behoorlijk prijskaartje aan, maar de gezonde leefstijl met een buitenbad in Engeland is al wel gewaarborgd. Een project dat nog wat minder ver is, is dat door middel van het bouwen van duurzame huizen op een stuk braakliggend land wijkbewoners ook direct een baan hebben. Een spannend project, want het vraagt ook dat de eigenaar van de grond niet zijn winst voor laat gaan, maar de behoeften van de lokale bewoners. Centraal in al deze projecten staat dat lokale bewoners een kans krijgen om EN iets bij te dragen EN hiermee ook een kans krijgen op werk en ontwikkeling van hun woonomgeving. Door dit te doen ontstaat verbinding, sociaal welzijn. De inspirerende trekkers die we hebben ontmoet gaven allen aan dat de sleutel tot gezondheid ligt in het mogelijk maken dat mensen bij kansen komen. Kansen op werk, welzijn en daardoor gezond leven. Dat je het lokaal moet houden, lokale bewoners en lokale ondernemingen moet betrekken. Wat dus ook betekent dat alles begint bij het écht kennen van de lokale bewoners en hun leven en behoeften. En dat de inspirerende trekker vaak een lokale bewoner was, die op het moment dat hij of zij iets voor elkaar kreeg, zich direct realiseerde dat je het professioneel moet aanpakken. En het mooiste was als ze andere bewoners met competenties gratis konden inzetten voor hun initiatief. Het Bromley by Bow centre in een van de armste wijken van Londen was nog een stap verder. Zowel een wijkcentrum als een healthcentrum als een opleidingscentrum, waarvan de wijkbewoners eigenaar zijn. Je kon er binnenkomen om de Engelse taal te leren en weggaan met een bachelor social enterprises. Hun visie is dat je geen aparte health centres zou moeten bouwen; je moet een local blend maken. De dokter, patiënten en lokale bewoners werken samen om te voorzien in wat mensen nodig hebben. Dus wordt de wachttijd bij de dokter benut om met mensen een gesprek aan te gaan over gezond leven, dus is de plek waar je zorg kunt krijgen ingebed in het wijkcentrum waar je anderen kunt ontmoeten en uitgedaagd wordt om niet alleen je eerstvolgende ontwikkelstap te zetten, maar ook te zien welke kans daarna benut kan worden. En dat alles zelfs vertaald in een open-acces-building zonder camera’s, toegangscodes,… en vanuit elke ruimte is een volgende ruimte te zien, zodat je automatisch op zoek gaat naar het volgende. Een inspirerende reis. Een opdracht in Nederland: hoe ondersteunen we sociaal ondernemen, niet alleen als iemand een bedrijfje wil opzetten met een sociaal doel, maar combineren we het in het welzijn. Zodat sociaal ondernemen tegelijk burgerparticipatie is, wijkontwikkeling, arbeidskansen biedt en zorg voorkomt. Volgende stappen?

  • Voor deze studiereis is een masterclass gehouden waarin de Engelse situatie is toegelicht
  • Films en informatie van alle werkbezoeken van de studiereis worden beschikbaar gesteld via www.zorgalliantie.nu
  • In het najaar organiseren we een nieuwe masterclass waarin we met u en de deelnemers terugkijken op de Engelandreis en hoe we er in Nederland mee aan de slag zijn gegaan

Wilt u ook meedoen aan deze stappen? Of op de hoogte worden gehouden? Laat het ons weten: Wendy.Kemper@han.nl

Kijk hier voor een impressie van de reis: