Social Enterprises en Community Led Development in Engeland: een inspirerende studiereis 16 – 18 november 2017

Uitnodiging
Ondernemingen geleid door de burgers, een bloeiende buurt waar bewoners samen zelf hun toekomst vormgeven. Burgers die bedrijfsmatig lokale overheidstaken uitvoeren. Duurzaam behoud en uitbreiding van maatschappelijke voorzieningen. Betaalbaar voor iedere burger en bedrijfsmatig met een gezonde exploitatie. In Engeland is dit al meerdere decennia gemeengoed, in Nederland zijn we net begonnen. Wat kunnen we hiervan leren…..

In deze studiereis bezoeken we vijf uiteenlopende sociale ondernemingen en verkennen we de succes- en faalfactoren hierachter. Bijvoorbeeld het Manor house.
Voorafgaand aan deze studiereis wordt op 26 september 2017 een inspiratiebijeenkomst georganiseerd rond het thema sociaal ondernemerschap in wijk en dorpsbedrijven. Ervaringsdeskundigen en eerdere deelnemers delen hun opgedane kennis en aandachtspunten ter voorbereiding op de studiereis en/of de implementatie hiervan in ons dagelijks werk.

Voor wie?
Professionals in wonen, welzijn, cultuur, sport en zorg die vormgeven aan beleid en projecten (projectleiders, managers, bestuurders, gemeenteambtenaren, wethouders, beleidsmedewerkers).

Praktisch

  • 3 dagen (2 overnachtingen)
  • Regio Londen (vernieuwde programmasamenstelling)
  • 16 – 18 november 2017
  • Maximum aantal deelnemers: 20

Kosten
All-in tarief 1.295 euro per persoon gedurende het dagprogramma.
Prijs is inclusief vlucht, vervoer ter plaatse, overnachtingen op basis van logies en ontbijt, alle maaltijden (inclusief drankjes) en werkbezoeken.
Niet inbegrepen: persoonlijke uitgaven ter plaatse.

Interesse of vragen?
Op verzoek is een uitgebreide programmasheet beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Igor Grevers
via igor.grevers@icsadviseurs.nl , T 06-10135496 of via wendy.kemper@han.nl .
Aanmelden voor deze reis kan via yvonne.de.lange@icsadviseurs.nl,  tot uiterlijk 5 oktober 2017!

Programma ‘een tipje van de sluier’

Engeland zag zich een decennia terug al geconfronteerd worden met een terugtredende (lokale) overheid en grootschalige bezuinigingen in het sociaal domein. Het behoud van lokale voorzieningen en een maatschappelijk programma werden weer de rol van de samenleving. Een weg met vallen en opstaan, via actieve burgerparticipatie naar onderstaande sociale (wijk) ondernemingen.

Burgers exploiteren hun eigen woon- en leefomgeving……….
Met de groei van Londen eind jaren 60 wordt ook het snelwegstelsel uitgebreid. Dit leidt tot de aanleg van een hoofdader dwars door een buitenwijk van Londen. Een enorme verdere aantasting van leefbaarheid en milieu in één van Londen’s aandachtswijken. Om de negatieve spiraal om te buigen richten de lokale overheid en diverse bewonersinitiatieven een revolutionair wijkbedrijf op. Haar missie is een wijkbedrijf voor en door haar inwoners met betere leefomstandigheden en gezondheid, economisch perspectief en een groener en schoner milieu voor een ieder. Deze missie is uitgewerkt via het creëren en benutten van kansen op de volgende terreinen: onderwijs en arbeidsparticipatie, welzijn en gezondheidszorg, kunst, cultuur en behoud erfgoed en last but not least milieu en omgeving. Saillant detail is dat het wijkbedrijf ruim 115.000m² beslaat en grotendeels gelegen is onder de snelweg!

Extra- en intramurale zorg als maatschappelijke motor……….
Vitale senioren(+) zijn cruciaal in het maatschappelijk leven van een dorp/wijk alsmede het in stand houden van een duurzaam en betaalbaar zorgstelsel. Het wijkbedrijf dat we bezoeken laat zien dat de combinatie van extramurale en intramurale zorg, welzijn en ondersteuning werkt als een dynamisch maatschappelijk hart van de wijk. Toegankelijk en betaalbaar voor elke doelgroep, een nieuwe accommodatie met brede wijkfaciliteiten en een unieke combinatie van
dagopvang voor jong en oud.

Hoe zwembaden en erfgoed exploitabel worden…….
Een gerenoveerd sport- en vrijetijdscentrum als prominent onderdeel van het Engelse Victoriaanse erfgoed, vormt de locatie voor ons derde bezoek. Een dorpsbedrijf met ondermeer diverse buitenbaden, vrijetijdsactiviteiten en horecavoorzieningen weet zelfstandig in haar bestaansrecht te voorzien middels actieve burgerparticipatie. Een enerverend verhaal met een stukje herkenbare nostalgie dat u niet wilt missen!

Een nieuw perspectief op sociaal ondernemerschap….
Aan de zuidelijke oever van de Theems ligt deze unieke social enterprise. Begin jaren 80 opgericht als aanjager voor stedelijke herstructurering en sociale woningbouw, heeft deze organisatie zich ontwikkeld tot het sociaal- economische hart van een populaire wijk. Behoud van betaalbare woningbouw staat voorop. Deze organisatie slaagt erin om energie neutrale woningbouw te realiseren voor de kleinere beurs, is financieel gezond en benut een volledig arsenaal aan
financieringsinstrumenten en fondsenwerving. Hiernaast is men in 2015 verkozen tot één van de beste werkgevers van de UK.

Van uitzichtloosheid naar perspectief…..
Treffend voorbeeld is een inspirerend wijkbedrijf in Oost-Londen, waar men voor de allerarmsten en sociaal-economisch meest uitzichtloze doelgroepen een succesvolle participatie-aanpak heeft ontwikkeld. Een pragmatisch voorbeeld hoe Nederlandse termen als onderwijs, participatiewet, Wmo, ouderen- en jeugdzorg succesvol integraal worden opgepakt. En hiermee een wezenlijke verandering brengen in het dagelijks leven van mensen richting een volwaardig, participerend
en zelfstandig bestaan. Extra leuke bijkomstigheid is dat men recent de business award van meest succesvolle broedplaats van duurzame sociale ondernemingen in Engeland heeft gewonnen.
Bovenstaande bezoeken worden afgewisseld met interactieve sprekers en workshops teneinde achtergrondinformatie te verstrekken en bouwstenen aan te reiken voor een vertaalslag naar de Nederlandse ‘sociale’ onderneming’.

Deze reis wordt georganiseerd door en in samenwerking met: