Sociaal kapitaal aanboren met We Helpen

Rijnstad is in het Arnhemse een implementatie traject gestart van ‘We helpen’ met verschillende zorg, welzijn en vrijwilligersorganisaties. Het online platform dat vraag en aanbod van hulp bij elkaar brengt. Wat maakt Wehelpen zo bijzonder? Voer voor een inspiratiebijeenkomst met de oprichters!

Coen van der Steeg, founder van We Helpen, heeft jaren geleden zelf als NAH-patiënt ervaren hoe groot de mantelzorg druk kan zijn na terugkomst thuis. Dat heeft hem als internetspecialist op het idee gebracht om een online platform te ontwikkelen waar vraag en aanbod van hulpdiensten samen kunnen komen.

Inmiddels is Wehelpen uitgegroeid tot een bekend landelijk online platform waar meer dan 200 organisaties in participeren om sociaal kapitaal op een innovatieve manier te ontsluiten.

Samen met Gertjan van Rossum, ook founder, ging hij met de aanwezigen in gesprek over de succescriteria en doorontwikkeling van het platform. Wehelpen zorgt er als matchingsfunctionaliteit voor dat bestaande e-communities in buurten of wijken verrijkt worden.

Wehelpen zoekt met de partners naar nieuwe manieren om de traffic op het platform te vergroten en vraagverlegenheid bij gebruikers te verkleinen. Hoe een hulpvraag zo te formuleren (of verpakken) dat het tot een match leidt.

Trust is the new currency. Hoe zorg je ervoor dat er vertrouwen is onder de gebruikers van het platform. Hoe verleidt je inwoners om mee te doen. Bijvoorbeeld door buurt boegbeelden een  rol te geven of door punten uit te delen en gebruikers te belonen. En wat zijn de effecten van Wehelpen op de samenleving?

Cees van de Bosch van Rijnstad vertelde hoe zij de Wehelpen implementatie in Arnhem uitrollen en benadrukte het belang om vanuit organisaties de  juiste ”vrijwilligers” te betrekken. En sluit aan bij wijkteams of platforms!

Ruud Geerts van Stuw gaat de uitdaging aan voor een nieuw experiment in een kleine kern.

Tijdens deze inspiratiebijeenkomst werd ook duidelijk dat effectonderzoek nodig is om de waarde van het platform voor de samenleving vast te stellen. HAN en Wehelpen trekken hier samen in op.

Een mooi resultaat van een inspirerende middag!