Het slim leveren van zorg

Om het voor bewoners van een verpleeg- of verzorgingshuis mogelijk te maken hun leven te leiden zoals zij dat willen, is het van belang om de benodigde zorg zoveel mogelijk op het door de cliënt gewenste tijdstip te leveren. Echter, in de dagelijkse zorgpraktijk moet, naast het tegemoetkomen aan de individuele behoeften en voorkeuren van de bewoner, ook rekening worden gehouden met de beschikbare personele capaciteit. Hoe kun je dit op een slimme manier organiseren?

Pilot bij ZZG Zorggroep
Begin december is het lectoraat logistiek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen gestart met een pilot bij ZZG Zorggroep. De uitdaging hierbij is om de beschikbare personele capaciteit zo optimaal mogelijk in te zetten, zodat dat alle betrokkenen – bewoners, organisatie en personeel – voldoende tot hun recht komen. Voor deze pilot wordt gebruik gemaakt van een simulatiemodel. Met deze tool wordt inzicht verkregen in de prestaties van kleinschalige woonvoorzieningen in termen van:
1.      Wachttijden
2.      Service-level
3.      Bezettingsgraad

 
Simulatiemodel
Het simulatiemodel, ontwikkeld door Dennis Moeke, maakt  onderdeel uit van het proefschrift getiteld: “Towards high-value(d) nursing home care: providing client-centred care in a more efficient manner”. Zorginstellingen kunnen deze tool gebruiken om, naast de drie bovenstaande punten, inzicht te krijgen in het effect van een verandering in de karakteristieken van de vraag, de zorgduur, de looptijd, de allocatie flexibiliteit, de diensttijden, het aantal zorgmedewerkers, het aantal cliënten per woning en de allocatie methodiek. Met andere woorden het model biedt de mogelijkheid om “what-if” scenario’s door te rekenen en dus handvatten voor eventuele verbeteringen.