Samenwerking Zorgalliantie en CoE Krachtige Kernen

Het programmateam van de Zorgalliantie en het Centre of Expertise Krachtige Kernen is het afgelopen jaar dichter naar elkaar gegroeid. Met ingang van 2017 worden beide programmateams samengevoegd tot een compact, slagvaardig en flexibel team, onder leiding van programmamanager Joke Abbring.

Door de samenwerking wordt nog beter de regie verzorgt naar organisaties uit het werkveld namens onderwijs en onderzoek. Een van de methodieken die door Krachtige Kernen en Zorgalliantie is ontwikkeld is de Krachtige Regionale Leerkring.
In een Krachtige Regionale Leerkring buigen studenten, docenten en onderzoekers in samenwerking met professionals en burgers zich over wicked problems op het gebied van leefbaarheid.