Samenwerken in Zorgnetwerken: Presentatie resultaat onderzoek

Op 11 maart hebben Harmke Hulshof en Wendy Kemper het rapport ‘Samenwerken in zorgnetwerken’ aangeboden aan het management van HAN Health. Het gaat om het resultaat van een kwalitatieve studie naar kenmerken en interacties in zorgnetwerken van thuiswonende ouderen met een laag inkomen en/of een lagere opleiding.

Het onderzoek -gefinancierd vanuit HAN Health– is gericht op de samenwerking in netwerken van ouderen met een lagere sociaaleconomische status (SES). In het afgelopen jaar zijn gesprekken met ouderen en formele- en informele zorgverleners gevoerd.

Netwerken ouderen met lagere SES
Harmke Hulshof, Wendy Kemper, Dorry Stuij en Miranda Laurant zijn op onderzoek gegaan naar kenmerken en interacties van deze netwerken. Wat zijn aangrijpingspunten om het functioneren daarvan te verbeteren? Een goed functionerend netwerk draagt immers bij aan een goede ervaren gezondheid en kwaliteit van leven.

Afstemmingsprocessen
De studie levert een aantal inzichten op over netwerken van ouderen met een lagere SES. Navigeren in deze netwerken, naar passende ondersteuning en activiteiten, vraagt meer afstemming tussen de oudere, het informele en formele netwerk. Aangrijpingspunten om dit proces te verbeteren liggen op het gebied van eenvoudige voorlichting en informatie, taakverheldering en het sturen op gelijkwaardigheid in relaties.

Meer weten?
Lees het volledige rapport:

Het onderzoek maakt ook deel uit van het promotieonderzoek van Wendy Kemper, vanuit de lectoraten Organisatie van Zorg en Dienstverlening en Innovatie in de Care: