Samen prototypen vergroot technologie acceptatie!

Arthur Bennis, onderzoeker van het lectoraat Media design, heeft op maandag 12 oktober de resultaten van zijn onderzoek ‘acceptatie technnologie in gezondheidszorg’ aan Desiree Hobbelen en Joselien Gasseling van Brabant Zorg gepresenteerd. Een onderzoek dat in het kader van de proeftuin ‘dementie en wonen’ het afgelopen halfjaar is uitgevoerd in co-creatie met management en professionals van locatie AAtrium in Veghel.

Het onderzoek heeft aangetoond dat het introduceren van een codesign aanpak de acceptatie van technologie onder zorgprofessionals vergroot!

“Dit co-design proces heeft voor zoveel draagvlak en enthousiasme op de werkvloer gezorgd, dat we met Arthur Bennis en dr. Thea van der Geest (nieuwe lector Media Design) zeker invulling gaan geven aan een vervolg. Bijvoorbeeld door het ontwerp te vertalen naar een werkbaar prototype’ en het onderzoek te verbreden naar andere vestigingen”, vertelt Desiree. Daarmee onderstrepen Desiree en Joselien het belang van de uitkomsten van dit onderzoek voor hun organisatie.

Bent u geïnteresseerd in het onderzoeksverslag? Neem dan contact op met arthur.bennis@han.nl