Samen voor, met en in de wijk!

Op donderdag 21 april trad Annelies de Jong, directeur VV&T Nijmegen, als gastvrouw op tijdens het Zorgalliantiecafe dat werd gehouden op de locatie Boszicht in de wijk Brakkenstein te Nijmegen. Centraal stond het thema: ”Op welke wijze kan Boszicht samen met de wijk optrekken ten einde een wezenlijk onderdeel te worden van de wijk”.

Samen met Swon het seniorennetwerk is gediscussieerd over de (on)mogelijkheden en initiatieven die zijn onderzocht door studenten van de HAN, aangevuld met ideeën door de aanwezigen. Anja van Baardewijk- Joosten (Swon) gaf een toelichting op de bijdrage van haar organisatie bij dit initiatief.  Het is crusciaal dat partijen die gaan voor de leefbaarheid brakkenstein goed samenwerken. Dit café krijgt een vervolg middels onderzoek van studenten in andere wijken gericht op samenwerking met het MKB. Ook de gevolgen van decentraal beleid voor de wijk wordt nader onderzocht. Kortom leuke initiatieven voor de toekomst!!

In september wordt het Zorgalliantiecafe gehouden bij Meer Voormekaar waarbij Wilma Aarntzen, bestuurder, als gastvrouw zal optreden. Met als thema: de gevolgen van ’Populatiebekostiging” in de regio.