Rol leidinggevende in zelfsturende teams

De professionele dienstverlening in de zorg verschuift van solist naar netwerkprofessional. Steeds meer wordt gewerkt in zelfsturende teams en met interprofessionele samenwerking. Van de zorgmedewerker wordt een ondernemende houding verwacht en het vermogen om zelf beslissingen te nemen. Maar wat betekent dit voor de rol van de manager? Wat zijn de kansen en de risico’s?

WZW organiseert in samenwerking met Zorgalliantie een focusgroepbijeenkomst over de rol van de leidinggevende bij zelfsturende teams. Onder leiding van gespreksbegeleider dr. Frans de Vijlder, lector aan de HAN, Kenniscentrum Publieke Zaak, verdiepen we in kleine groepen de discussie over hoe leiderschap in deze context vorm gegeven kan worden.

Datum
14 december 2015, 15.00 – 17.00 uur

Doelgroep
HR managers, arbo specialisten, lijnmanagers

Locatie
Kantoor WZW, Zeelandsingel 40, 6845 BH Arnhem

Kosten
Deze bijeenkomst is gratis.

Meer informatie en aanmelding
Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.wzw.nl