Reflectiespel Samen Werken Samen Leren

Samenwerkend leren over de eigen grenzen heen

In dit project werken professionals, studenten, docenten en onderzoekers samen aan complexe vraagstukken en onderzoeken we wat hierin wel en niet werkt. Dit gebeurt in 3 vuurplaatsen, waarin we vanuit verschillende perspectieven samen onderzoeken hoe we samenwerkend leren kunnen bevorderen. Een van deze vuurplaatsen is de Krachtige Regionale Leerkring Lingewaard.

Laatste nieuws…

Hoe laat je mensen uit verschillende werkvelden effectief samenwerken en leren bij grote maatschappelijke vraagstukken? Gebruik het gratis reflectiespel om met elkaar stil te staan bij de 9 principes in samenwerking die uit ons onderzoek zijn voortgekomen.

Lees verder …

Vuurplaatsen

In alle vuurplaatsen spelen samenwerkingsprocessen een centrale rol. Onderzoekers lopen mee in alle vuurplaatsen om te zien wat we van elkaar kunnen leren en uitwisseling tussen de vuurplaatsen te bevorderen. Uit het onderzoek zijn 4 belangrijkste thema’s naar voren gekomen:

In beweging krijgen en in beweging houden

Mensen eenmalig enthousiasmeren voor projecten is relatief eenvoudig. De uitdaging is om de mensen of de passie en ambitie in beweging te blijven houden. Hoe draag je er zorg voor dat niet 1 of enkele personen de kar moeten (blijven) trekken? Het is een blijvende zoektocht naar mensen die de energie hebben om actief mee te gaan en met name blijven doen aan nieuw opgestarte projecten.

Partnerschap in leren en innoveren

Gelijkwaardig partnerschap tussen opdrachtgevers, studenten, docenten, onderzoekers, cliënten en burgers is van groot belang. Het proces van gezamenlijk leren staat hierbij voorop om aan innovaties in de praktijk te kunnen werken. Alle partners zijn hierbij de agents-of-change. Dit betekent dat bij opdrachten een gezamenlijk proces onder de aandacht gebracht wordt bij alle partners en we uitgaan van participatief leren i.p.v. faciliteren van opdrachtgever van het leerproces van studenten.

Gemeenschappelijke taal

In het samenwerkend leren over de eigen grenzen heen komen verschillende soorten kennis, waarden en handelingspotentieel bij elkaar. Het doel is om betekenis te geven aan wat er wordt verstaan onder de gezamenlijke opgave waardoor er een leerproces kan ontstaan om tot vernieuwende oplossingen te komen. Taal of communiceren kan hierbij een heikel punt vormen. Wanneer partners geen gedeelde praktijk van handelen en ervaren hebben blijft de taal die zij uitwisselen abstract.

Procesgericht werken

De reis is wellicht waardevoller dan de eindbestemming. Daar gaat het hier in principe om. Je leert als deelnemer aan een project vooral veel door een proces in te gaan. Je komt in contact met anderen en het samenwerken met anderen is vaak leerzaam. Dat betekent soms ook om ergens aan deel te durven nemen waarvan het doel nog niet helemaal vaststaat / helder is. Het belangrijkste doel is soms ook wel het proces dat je, of wellicht nog sterker samen met anderen, gaat doorlopen. Pas achteraf kun jij oordelen of je het doel hebt bereikt.

 

Download hier het spel.