Projecten Ervaringsdeskundigheid

Projecten op het het gebied van ervaringsdeskundigheid

De Zorgalliantie is betrokken bij de leerkring ervaringswerk van het Rivierenland met stichting Rivierenland Herstelt / GB Autisme in samenwerking met de ervaringswerkers van Ixta Noa als opdrachtgever. Met als doel de samenwerking tussen professionals wonen, welzijn, zorg en ervaringswerkers in de lead te stimuleren. En te leren van de do’s en don’ts als het gaat om leerwerkplekken in wijk en of dorp en de samenwerking met partners in de community.

Leeratelier ervaringskennis

 • Ervaringsdeskundigheid, gericht op inbedden van ervaringsdeskundigheid in onderzoek binnen AMM
 • Voor het Programma Fair Health: coaching/sparring partner voor Jessica van Hinthem, intervisie organiseren en begeleiden voor de ervaringsdeskundigen binnen dit programma, en het uitvoeren van een klein actieonderzoek naar inbedden van ervaringsdeskundigheid binnen Fair Health.
 • Promotieonderzoek naar ‘inbedding van ervaringsdeskundigheid in professionele praktijken’ (Natasja Janssen)
 • Week tegen de Armoede (AMM, HAN), bijdrage op kennis/expertise en contacten
 • Het zakgeldproject is opgetuigd door de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen en wordt uitgevoerd door ervaringsdeskundigen.
  Op 28 maart 2023 is hier een symposium over georganiseerd, link naar het symposium.

Project Participatie met perspectieven

 • Voor het project Participatie met perspectieven waarin we onderzoek doen met partners van de zorgalliantie naar het verbeteren van de begeleiding van vrouwelijke statushouders naar werk werken we met 4 co-onderzoekers (vrouwelijke statushouders) die zowel als onderzoeker en als ervaringsdeskundige meewerken aan het onderzoek. Voor meer informatie over dit project: Participatie met perspectieven – HAN

Overzicht vanuit het lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit

 • Ervaringsdeskundigen hebben structureel een plek in het lectoraat; dat zijn Robin en Bibi.
 • Verder hebben we vanuit het leeratelier Betekenisvol contact in de Wijk van de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen verschillende projecten gedaan, gericht op sociale inclusie:

Welkome wijk; welkome wijk psychische kwetsbaarheid (han.nl) onderzoek naar en onderbouwing van deze aanpak, gericht op tegen gaan van stigmatisering van menen met
psychische kwetsbaarheid in de wijk. Hierbij de link naar de handreiking die we hebben geschreven: handreiking-welkome-wijk.pdf

Onderzoek naar verhalen van mensen in kwetsbare omstandigheden in Heumen en Beuningen: In de war over verwardheid (han.nl), was in kader van proeftuin ‘grip op onbegrepen gedrag’ van ZonMw. We hebben toen de gesprekskaarten waarde van welzijn ingezet om verhalen op te halen van mensen met onbegrepen gedrag en daar vignetten/buurtverhalen van gemaakt: -Alledaagse-verhalen-over-goed-leven.pdf (han.nl)

Gesprekskaarten ‘Waarde van Welzijn’ kun je inzetten om verhalen op te halen van mensen in kwetsbare omstandigheden: Gesprekskaarten Waarden van Welzijn (han.nl)
Deze gesprekskaarten zijn ook geliefd bij organisaties die met/vanuit ervaringsdeskundigheid werken. We geven een training aan Vitale Verbindingen in Arnhem en het zelf regie Centrum in Nijmegen. We trainen daarnaast ook andere partners die werken met mensen in kwetsbare omstandigheden, zoals de Buurtteams Nijmegen, Perspectief, welzijnsorganisatie in Zutphen, Talis etc. we hebben de gesprekskaarten ontwikkeld met Bindkracht10 en die zetten het ook op meerdere plekken in in hun werk.

 • We zijn sinds kort gestart met leeratelier Ervaringsdeskundigheid in Onderzoek; Aukje en Bibi zijn daar thematrekkers van.

Lectoraat Onbegrepen gedrag Zorg & Samenleving (OZS)

Netwerk ervaringsdeskundigheid waarbij we binnen de HAN verbinding leggen met het netwerk van het sociale domein, de opleiding AD EZW en de Zorgalliantie.

Leerkring Ervaringskennis in Culemborg
Daarin is er een leerkring opgezet met thema ED. 2 opdrachtgevers in het werkveld sturen de leerkring aan waarin ze inzichtelijk willen maken welke samenwerking er is in het netwerk van ED in Culemborg, welke initiatieven zijn er vanuit inwoners/ professionals en wat missen we nog in Culemborg.

De volgende punten zijn als start behandeld:

 • We willen weer zicht krijgen op wat er allemaal is in Rivierenland op het gebied van ervaringskennis.  Zoals burgerinitiatieven, initiatieven vanuit organisaties, het sociale domein en welke sociale kaart bestaat er op dit moment. Ook willen we dit “landschap ”weer ordenen en er zicht op krijgen.
 • Daarnaast willen we van daar uit het netwerk weer actiever maken.
 • En de kennis die we met elkaar hebben, delen kijken naar kansen en samen werken met elkaar.
  Van daar uit is er weer een samenwerking naar voren gekomen.

In het voorjaar 2024 starten we binnen de afdeling levenslang en levensbreed in samenwerking met MEE de training:
Samenwerken tussen ervaringsdeskundigen en professionals.
Steeds meer organisaties werken of willen werken met ervaringskennis en – deskundigheid. Er leven nog veel vragen over het samenwerken.
Samenwerken met ervaringsdeskundigen en hoe pak je dit aan. Op niveau van uitvoering in sociaal domein, maar ook beleid. Behoefte is dat de inzet van ED wordt steeds gebruikelijker binnen zorg en welzijn en wonen.