project Veilig Ouder Worden van start in Lingewaard!

Dinsdag 20 september is het project Veilig Ouder Worden in Lingewaard van start gegaan.

Negen tweedejaarsstudenten van de opleidingen Pedagogiek, Verpleegkunde en Voeding en Diëtiek zijn door Jesse Jansen en Annemarie van der Wal van de gemeente Nijmegen uitgedaagd om hun talenten in te gaan zetten voor het welzijn van Lingewaard. Preventie en samenwerken zijn hierin bijzonder uitdagende thema’s waar deze toekomstige beroepsbeoefenaren in uitgedaagd worden. De Krachtige Regionale Leerkring Lingewaard zet zich hiervoor in.

De studenten gaan zich de komende periode verdiepen in het vraagstuk Veilig Ouder Worden. Het thema veiligheid van ouderen is gekozen, omdat een gevoel van veiligheid aantoonbaar bijdraagt aan het welbevinden van ouderen. De afgelopen periode hebben docenten-onderzoekers, professionals en inwoners van Lingewaard zich verdiept in dit thema. Dit heeft onderwijsmateriaal opgeleverd waar studenten van de HAN in de praktijk mee aan de slag gaan.

Dat doen ze samen met een drietal opdrachtgevers uit Lingewaard die zich elk aan één van de drie subthema’s hebben verbonden. Met Dik van Schaaik van Waard Wonen werken ze aan het thema ‘dementievriendelijk wonen’, met Rita Spikker van SWL aan het thema ‘Eenzaamheid’ en met Gregie Swinkels van Sporttwist aan het thema ‘valpreventie’.

De studenten werken in periodes van 10 weken aan dit project, waarna nieuwe groepen studenten met de resultaten van de vorige groep verder kunnen gaan. Op deze manier is er opvolging op elkaars werk en kan er dan ook veel werk verzet worden in Lingewaard. De studenten werken elke dinsdag in de praktijk in Lingewaard. Ze zullen veel in de praktijk te vinden zijn om met de doelgroep en alle betrokkenen nader kennis te maken. Samenwerken met elkaar is hierin een belangrijk leerpunt.

Voor afstemming en overleg werken ze vanuit het gebouw van SWL (Cuperstraat 9 Bemmel) en voor de mini-colleges vanuit Cultureelcentrum de Kinkel in Bemmel (van Ambestraat).

De volgende minicolleges zijn voor iedereen, professionals, inwoners, studenten toegankelijk. Aarzel niet en doe mee!

19 september 9.00 – 11.00 uur Ouderen en verouderen, het belang van de omgeving voor gezondheid

26 september 9.00 – 11.00 uur Eenzaamheid en verbondenheid, van activiteiten naar inzicht

10 oktober 9.00 – 11.00 uur Bewegen voor ouderen, impact op kwaliteit van leven

14 november 9.00 – 12.00 uur Eindpresentaties studenten, Veilig ouder worden in Lingewaard

Aanmelden is niet nodig.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met j.vandeutekom@han.nl en Saskia.weijzen@han.nl