maatschappelijke ontwikelingen

Professionele hierarchie faalt?!

Als we nu de balans opmaken en de signalen uit de maatschappij serieus nemen kunnen we stellen dat de zorg nog steeds ( al jaren niet)  niet op orde is. Zwarte lijsten, artikelen in de krant en klagende burgers bepalen na Trump het nieuws van de dag. Niet voor niets staat gezondheidszorg en dan met name de zorg voor ouderen tijdens de komende verkiezingen centraal. 

Weer moeten we een beroep doen op de politiek aangevuurd met het manifest van Hugo met en de docu van Heleen.  Nu maar hopen dat de partijen de beloofde 2 miljard ook daadwerkelijk gaan besteden aan de sector. En dan…….is alles dan opgelost? niet dus! We moeten eens nadenken over vernieuwing waarbij we afstappen van bestaande beroepsprofielen. En vanuit een ‘blanco’situatie samen met de burger het ‘professionele circuit’ opbouwen, rekening houdend met de daadwerkelijke behoeften van de client, bewoner of wat dan ook.

Geen leidende rol meer, maar faciliterend, geen bureaucratie maar heldere en transparante communicatie middels social media en ander technologische middelen. Er lopen genoeg mensen rond die goede zorg kunnen bieden op basis van ervaring en passie. Een heldere en duidelijke professionele hierarchie waar verantwoording en leiding centraal staan kan daarbij helpen. In ieder geval de huidige structuur is achterhaald en werkt niet meer. Het imago van de sector en de veranderde samenstelling van de maatschappij vraagt om nieuwe initiatieven en opleidingen. Waarom blijven we zo vasthouden aan achterhaalde rituelen. Vernieuwen is beter dan repareren denk ik!