Proeftuin Tinybots


In de toekomst zijn er meer mensen met dementie of een andere cognitieve beperking (in 2040 oplopend tot 500.000). Om deze mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen en zelfredzaam te laten zijn, onderzoekt de HAN inzet van ondersteunende technische hulpmiddelen, bijvoorbeeld robotica. Sociale robot Tessa wordt vanuit meerdere disciplines onderzocht in een proeftuin waarin Lectoraat Innovatie in de Care, Zorgalliantie en Tinybots samenwerken.

Lees verder …

Poster/Infographic TinybotHAN_Tinybots_840x594_v2_def