Proeftuin Tinybots vliegwiel voor nieuwe technologie experimenten.

Binnen de Zorgalliantie is één van de centrale thema’s ‘het vergroten van acceptatie technologie in zorg en welzijn’. Dat doen we door met elkaar initiatieven te nemen voor onderzoek en ontwikkeling en dit met elkaar te delen en te leren.

Proeftuin Tinybots vliegwiel voor nieuwe technologie experimenten
De ervaringen uit de proeftuin Tinybots waarin de sociale robot Tessa bij enkele tientallen dementerende ouderen en mensen met een verstandelijke beperking bij BrabantZorg, Driestroom, Pleyade en Sterker sociaal werk wordt uitgetest, hebben we doorvertaald naar nieuwe technologie experimenten.

In februari starten we met een viertal nieuwe technologie experimenten.
Bij Malderburch wordt onderzoek gedaan naar het beter inbedden van het gebruik van de Tovertafel door dementerende ouderen in de praktijk waar zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers een rol in spelen. Hoe houdt je het leuk en aantrekkelijk voor gebruikers en op welke wijze borg je het in het dagelijks handelen van professionals. Bij de ZZG Zorggroep locatie de Weegbree in Wijchen doen we een vergelijkbaar onderzoek naar de CRDL, een interactief zorginstrument dat aanraking tussen mensen vertaald naar geluid. Pleyade richt zich op het stimuleren van bewegen bij ouderen met de Silverfit.
Bij Pluryn gaan we kijken of Pillo Games, gamen met een kussen als controller, ook voor mensen met een verstandelijke beperking kan worden ingezet.

Deze onderzoeksprojecten worden uitgevoerd door 16 studenten onder begeleiding van het iXperium Health, het lectoraat Innovatie in de care van de HAN en de Zorgalliantie. Samen vragen we meer aandacht in het onderwijs voor technologie in zorg en welzijn.