Proeftuin ‘Tinybots’ van start bij 70 dementerenden

Pleyade, Driestroom, Brabant Zorg, SWON, gemeente Nijmegen, Tinybots en het lectoraat Innovatie in de Care zijn in de Zorgalliantie gestart met de proeftuin ‘Tinybots’.  Dit project is inmiddels erkend als icoonproject binnen het zwaartepunt ‘Health’ van de HAN en heeft daarvoor een subsidie ontvangen die meehelpt de projectdoelen te realiseren.

Zorgtechnologie en ondernemen staan centraal
Het doel is om kennis te ontwikkelen en te delen op de thema’s ‘zorgtechnologie’ en ‘ondernemen in de zorg’. Gezocht is naar een casus waarin zorgtechnologie en ondernemen centraal staan en die exemplarisch is voor de ontwikkelingen in de sector. Deze is gevonden in de casus ‘Tinybots’ die door Health Valley is aangedragen. De zorgtechnologie starters Robert Paauwe, Desmond Germans en Wang Long Li zijn bereid gevonden om ‘Tinybots’ als inspirerende casus te laten dienen voor het (door) ontwikkelen van kennis over sociale robots.  De sociale robots worden ingezet voor mensen met cognitieve beperkingen en hun familieleden. Doel is dat zij langer thuis kunnen verblijven en zo zelfredzaam mogelijk blijven. Kennisontwikkeling gericht op gepersonaliseerde inzet van robotica is een belangrijk aandachtspunt. Maar daarnaast is het de bedoeling ook kennis te ontwikkelen over hoe nieuwe starters (vanuit de HAN) succesvol in de regio een eigen onderneming op kunnen zetten, welke faciliteiten hiervoor nodig zijn en welke factoren van invloed zijn op succes.

70 sociale robots
De voorbereidingen zijn inmiddels gestart voor het uittesten van de 70 sociale robots bij verschillende doelgroepen van de deelnemers. De resultaten die we nastreven zijn:
1. Acceptatie van robotica door cliënt en mantelzorg
2. Gepersonaliseerde interactie cliënt – Tinybot met als doel zelfredzaamheid, zelfregie, emotionele ondersteuning en kwaliteit van leven ook wanneer de conditie vermindert.
3. Succesvolle ondersteuning van de mantelzorg
4. Succesvol foutloos lerentraject dat leidt tot het kunnen uitvoeren van de betreffende handeling
Daarnaast willen we inzicht verkrijgen in het vraagstuk implementatie en een goede businesscase ontwerpen.

Meer weten? Neem contact op met j.vandeutekom@han.nl