Proeftuin dementie en wonen van start!

Binnen de Leerwerkplaats ‘nieuwe technologie’ worden er in het kader van de proeftuin Dementie en Wonen momenteel drie projecten opgestart met ieder een andere invalshoek. De bedoeling is dat niet alleen de direct betrokkenen kunnen leren van de ervaringen, maar dat ook de andere betrokkenen de voortgang kunnen volgen en commentaar en adviezen gaan leveren. De direct betrokken participanten in  deze werkplaats zijn de instellingen Pleyade (Arnhem), Malderburch (Nijmegen) en BrabantZorg (Veghel).

De direct betrokken participanten in  deze werkplaats zijn de instellingen Pleyade (Arnhem), Malderburch (Nijmegen) en BrabantZorg (Veghel). Bij Pleyade wonen 19 mensen met dementie en korsakov op drie gesloten afdelingen in een wooncomplex in locatie Polderhof. De afdelingen zijn (nog) gesloten uit veiligheidsoverwegingen. De wens van Pleyade is om mensen met dementie veilig (een deel van) hun vrijheid terug te geven en verbinding tussen afdelingen- en tussen afdelingen en de wijk tot stand te brengen. Dit project zal geadopteerd worden door de minor Zorggericht Bouwen van lector Masi Mohammadi (HAN). Studenten onderzoeken onder welke omstandigheden het mogelijk is de patiënten vrij te laten bewegen en wat er daarbij mogelijk aan domotica, technologie of omgevingsveranderingen moet worden ingezet.

Het tweede project betreft de Malderburch. Zij start in september een pilot bij 60 cliënten waarbij zij gaan verkennen wat hun behoeften zijn op het gebied van monitoring en veiligheid en welke devices voor hen dan passend zijn. Studenten van de minor Geriatrie en Gerontologie (paramedische en verpleegkunde studenten) lopen mee tijdens de gesprekken die gevoerd worden met cliënten. Uit de bevindingen ontwerpen zij een gespreksvoeringsmethode en voorlichtingsmateriaal die later gebruikt wordt door vrijwilligers, wanneer een dergelijke exercitie bij alle oudere bewoners van de gemeente Heumen gaat gebeuren. Tevens voeren zij een evaluatie uit bij cliënten in de pilot en doen aanbevelingen voor opschaling. Voor het ontwerp van de materialen worden studenten van Industrial Product Design (IPO) ingezet.

Het derde project vindt plaats bij BrabantZorg. Daar is voor de locatie Veghel door een HAN-onderzoeker uit het lectoraat Mens-Computer interactie (ICA) inmiddels  een programma geschikt voor een tablet ontwikkeld. Dit programma kan door verzorgenden gebruikt worden om bijvoorbeeld een huiskamer te monitoren wanneer zij daar niet zelf aanwezig zijn. Het prototype zal, met hulp van studenten, worden doorontwikkeld in het komende half jaar. Verder heeft BrabantZorg de beschikking over robot Zora. Er zal worden onderzocht  of Zora kan worden ingezet bij de bewaking/monitoring van mensen met dementie wanneer zij lopen en misschien verdwalen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marian Adriaansen (m.adriaansen@han.nl) of Jonathan van Deutekom (j.vandeutekom@han.nl)