Praktisch digitaal handboek: aan de slag met EBP

Onlangs is het project EVIDENCE 1.o, het ontwikkelen van een Evidence Based Practice (EBP) leercultuur afgerond. Dit project heeft geresulteerd in een praktisch handboek voor zorgteams in verpleeghuizen die met EBP aan de slag willen. De hbo-v verpleegkundige kan hier een voortrekkende rol in spelen. Lees meer informatie op: https://www.han.nl/onderzoek/werkveld/projecten/handboek-ebp

Ontwikkelaars
Het handboek is ontwikkeld door Gerda Bos, in nauwe samenwerking met Anneke van Vught (PhD, associate lector Organisatie van Zorg en Dienstverlening, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en Marleen Lovink (MSc, promovenda IQ healthcare, Radboudumc Nijmegen). Zij mogen trots zijn op dit resultaat.

Vervolg
EVIDENCE 1.0 kent een vervolg in EVIDENCE 2.0 waarbij we meer richten op de interprofessionele samenwerking t.a.v. persoonsgerichte zorg. En het kent een vervolg naar het onderwijs,  gekeken wordt  hoe de kennis in dit mooie project in het onderwijs ingebed kan worden. Carla Tijssen en Gerda Bos gaan aan de hand van EVIDENCE als voorbeeld aan de slag met de verbinding onderwijs-onderzoek.