Participatiestrategie gemeente Overbetuwe: betrek ook eens unusual suspects

Voor veel inwoners is participatie niet vanzelfsprekend. Dit betekent voor gemeenten dat zij op bewonersavonden vooral in gesprek gaan met usual suspects: oudere, autochtone mannen. Hun inbreng is waardevol, maar gemeenten zouden ook graag in gesprek gaan met een meer diverse groep inwoners.

Wij zien dan ook dat gemeenten zoeken naar alternatieve vormen en kanalen voor participatie. Het doel hiervan is ook unusual suspects te bereiken en betrekken bij initiatieven en projecten. In een onderzoeksproject van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en de Hogeschool Utrecht (HU) zijn enkele alternatieve vormen en kanalen verkend in de gemeente Overbetuwe en Utrecht.

Meedenken over de herinrichting van speeltuinen in de wijk, zitting nemen in de wijkraad, het opknappen van een verwaarloosd stuk groen. Participatie kent vele vormen. Gemeenten vinden participatie belangrijk en stimuleren het doorgaans.

In het artikel op Frankwatching delen de bevindingen van het door SIA gesubsidieerde KIEM-project ‘Betrokkenheidsprofielen en communicatiestrategie’. Doel van dit praktijkgerichte onderzoek was om samen met de gemeenten Overbetuwe en Utrecht een gedifferentieerde communicatie- en participatiestrategie op te stellen. Het doel is hiermee meer inwoners, ook de unusual suspects, met betrokkenheidsprofielen te bereiken en betrekken op een manier die bij hen past. In zowel Overbetuwe als Utrecht waren 4 van de 8 betrokkenheidsprofielen zichtbaar. In beide projecten stond de herinrichting van de fysieke ruimte centraal.

Inmiddels is een vervolgaanpak in voorbereiding tussen het associate lectoraat Customer Insight en de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard.

Bent u geïnteresseerd in de resultaten van het onderzoek naar deze nieuwe aanpak ook voor uw gemeente? Neem dan contact met ons op!