Geschiedenis

Start Zorgalliantie
Jos van der Meulen en Jonathan van Deutekom komen in 2010 met elkaar in contact. Beide zijn ze medewerker van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en hebben de ambitie om theorie en praktijk dichter bij elkaar brengen. Zij voeren gesprekken met regionale zorgorganisaties over het idee om gezamenlijk organisatieoverstijgende vraagstukken aan te pakken. Om vervolgens antwoorden op deze vraagstukken te vinden, spreken de organisaties uit om langdurig een samenwerkingsverband met elkaar aan te gaan.

Avontuur
De Zorgalliantie is een feit: een netwerkorganisatie tussen zorgorganisaties in samenwerking met de HAN ondersteund door een extern adviesbureau. De gezamenlijke ambitie is: werken aan leren, innoveren en kennisdelen in samenwerking met participanten uit de regio, lectoren en betrokken opleidingen van de HAN. Dit doet de Zorgalliantie niet via de reguliere wegen of volgens een vast stramien, maar juist op een avontuurlijke manier.

Uitbreiding
In eerste instantie bestaat de Zorgalliantie alleen uit participanten in het zorgdomein. Wat de Zorgalliantie uniek maakt, is dat het samenwerkingsverband niet afhankelijk is van subsidies. Alle participanten betalen een fee waarmee het netwerk zijn activiteiten uitvoert. Als de eerste successen worden geboekt sluiten meer organisaties zich aan. Niet alleen zorgorganisaties, maar ook welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen en woningcorporaties. Om het eigenaarschap meer bij het netwerk neer te leggen wordt een Raad van Advies ingesteld. De Raad van Advies bestaat uit bestuurders van participanten vanuit de verschillende domeinen.

Theorie en praktijk dichterbij elkaar
De Zorgalliantie is nu een netwerk uit de domeinen wonen, welzijn, zorg en onderwijs. Het netwerk wordt ondersteund door een programmateam. Nog altijd streeft het netwerk de oorspronkelijke doelstelling na, dat is het dichterbij elkaar brengen van theorie en praktijk. Het programmateam haalt de maatschappelijke vraagstukken op uit de praktijk. In wisselende samenstellingen wordt er rond thema’s gewerkt aan oplossingen. Zo is de afgelopen jaren een duurzame samenwerking ontstaan tussen participanten, studenten, onderzoekers en lectoraten van de HAN.

Samenvoeging
In 2015 gaan het programmateam van het Centre of Expertise Krachtige Kernen en Zorgalliantie samenwerken om nog slagvaardiger te worden. Zo ontstaan er Krachtige Regionale Leerkringen waarin onderzoek en onderwijs duurzaam worden verbonden aan lokale netwerken. Het traject is niet voorbedacht en uitkomsten zijn ongewis. De participanten gaan samen op avontuur. In  kleine coalities werken zij aan een duurzame samenwerking waarbij professionals, inwoners, onderzoekers en studenten gelijkwaardige partners zijn.