Opening HAN studiejaar

Het College van Bestuur van de HAN heeft op 1 september het nieuwe studiejaar 2016-2017 geopend. Deze keer op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem. De HAN is nauw verbonden met bedrijven en instellingen in de regio. Om die verbondenheid te benadrukken kiest de HAN er voor om het studiejaar te openen op de IPKW-locatie waar relaties van de HAN gevestigd zijn en waar innovatie centraal staat. De HAN werkt hier zowel vanuit onderwijs als onderzoek samen met bedrijven.

 

‘We are very embedded in local industry’

 

Driehoek onderwijs-onderzoek-werkveld
“Het bijzondere aan het HBO is niet alleen de relatie student-docent maar nadrukkelijk ook de relatie met de buitenwereld, de beroepspraktijk, de B van het HBO. Die driehoek is de kern waar wij voor staan en voor willen staan de komende jaren, studenten moeten floreren in deze driehoek”, aldus Boele. Op het industriepark Kleefse Waard worden veel innovatieve projecten opgezet. Ook de Zorgalliantie werd in dit kader door Kees Boele genoemd als voorbeeld. Waarbij er ook werd ingegaan op het bezoek van de OESO. Benieuwd naar de speech van Kees Boele, voorzitter college van bestuur HAN? Op www.han.nl kun je dit terug kijken.

Na de openingsspeech ging Margreet van Gastel in rondetafelgesprekken samen met diverse partners in op 3 actuele maatschappelijke thema’s:

  • Duurzame mobiliteit
  • Bewust bouwen voor senioren en de inzet van domotica hierbij
  • Kwaliteit van de leraar

 

HAN Parade
Aansluitend vond de HAN Parade plaats. Een jaarlijks festival met theater, acts en nieuwscafés met nieuws vanuit het onderwijs en onderzoek van de HAN. De HAN Innovatieplaats was één zogeheten paradepaardjes. De website www.haninnovatieplaats.nl geeft innovatieve ideeën en concepten een podium met als doel deze vanuit de klaslokalen een stap verder te helpen naar toepassingen in de praktijk.

hanparade1      hanparade6

han parade 6