Open dag Kalorama Veste Brakkenstein

Op 6 maart jl. werden de deuren van Kalorama Veste wijd opengezet voor de wijk Brakkenstein. Op deze dag konden bewoners en professionals in de wijk een kijkje nemen en horen hoe de Veste haar bijdrage aan de wijk vorm wil geven. Met name de dagbehandeling en dagbesteding  kwamen aan bod. Hiermee wil de Veste de vaak letterlijke afstand tot deze voorziening en de buurtbewoners verkleinen. Hoe kan de Veste samen met anders zorgverleners de zorg zoveel mogelijk in de wijk regelen? Aanwezigen gingen uitgebreid over deze vraag in gesprek. Wendy Kemper van de Zorgalliantie gaf aan de aanwezigen een toelichting over de wijze waarop onderzoekers, docenten, studenten en de wijk met elkaar verbonden zijn. Met de Veste bereidt de Zorgalliantie/Krachtige Kernen haar netwerk in de Krachtige Regionale Leerkring Brakkenstein verder uit ten einde beter te kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen.