Opbrengsten Technologie inspiratiegesprek

Van best practices van technologie naar best practices van implementatie
De professional als succesfactor: verleiden of sturen

Tijdens de vijfde editie van Technology Talks van het iXperium Health vond het Technologie inspiratiegesprek van de Zorgalliantie plaats. Een gesprek over de succesfactoren voor implementatie en opschaling van technologie met Minke Mikkers en Jeroen Hankel van het innovatieteam bij BrabantZorg.

Dr. Marian Adriaansen en Jonathan van Deutekom van de HAN gingen op interactieve wijze in gesprek met Minke Mikkers, Jeroen Hankel en alle aanwezigen over best practices.
Hierbij delen we de opbrengsten:

Hoe helpt het de professional?
Van het moeten implementeren van een technologieproject, zou het veel meer moeten gaan over welk probleem lost dit technologieproject voor jou op. Ga naast de professional staan en geef verheldering over welk probleem eigenlijk wordt opgelost door de betreffende technologie.
Naast professionals zouden studenten dit meer in hun rugzak moeten hebben. De technologie is er en is niet meer zo ingewikkeld. Het gebruik van technologie kan ook makkelijker in beeld komen bij professionals, wanneer het al in hun systeem verankerd zit (voorbeeld OMAHA).

Waar zitten de kansen voor sociaal werk?
De Zorg is bijvoorbeeld bezig met vergroten van zelfredzaamheid van inwoners door middel van beeldbellen. Vergroten van de sociale omgeving en het netwerk betrekken waar mogelijk is ook het domein van sociaal werk. Hier liggen kansen voor het sociaal domein.

Wat communiceer je over technologie?
Dat het niet eenvoudig is om cliënten of professionals mee te krijgen in de implementatie van technologie bleek wel tijdens het gesprek. Kennis van veranderstrategie of aanpak is hierbij handig.  Ook het delen van de vorderingen van de technologie is van belang. Voorbeelden zoals het T-huis van Brabantzorg waar inwoners en professionals technologie en handige hulpmiddelen kunnen zien en ervaren werden genoemd. Een goed werkende factor bleek ook om continue positieve aandacht te generen voor de veranderingen die technologie mogelijk geholpen door Brabantzorg TV Wat ook nog wel eens voor verwarring zorgt is waar een organisatie staat in een project. Geef duidelijk aan wanneer sprake is van pilot en wanneer sprake is van implementatie was een goede tip. Urgentiebesef bij bestuur of management vertaalt zich door in opname in bijvoorbeeld een jaarplan, het concretiseren van doelstellingen met KPI’s (Key Performance Indicatoren).

Kennisdelen
Kleine organisaties hebben niet altijd voldoende menskracht of specifieke deskundigheid om technologie te implementeren. Terwijl verschillende grote organisaties al ervaring hebben met technologie. Men zou elkaar kunnen helpen om proven concepts met elkaar te delen, zodat je samenwerkt in de regio aan deze verandering
We kijken terug op een inspirerende middag, Met elkaar is veel kennis uitgewisseld, tips gedeeld en er zijn veel vragen gesteld. De opbrengsten nemen we mee in het actie-leertraject ‘implementatie van technologie in Zorg en Welzijn’ dat in september met innovatoren van Brabantzorg, Rijnwaal Zorggroep, Malderburch, Pluryn en Forte Welzijn in de Zorgalliantie gaat starten. Dank aan een ieder voor de aanwezigheid en zijn of haar inbreng!