Oosterpoort aangesloten bij Zorgalliantie

Eugène Janssen, directeur bestuurder Oosterpoort

Eugène Janssen, directeur bestuurder Oosterpoort

“Oosterpoort verhuurt bijna 5000 woningen in de gemeenten Berg en Dal en Heumen. Wij vinden een woning de start voor het verder vormgeven van je leven. Daarom werken wij aan betaalbaar en plezierig wonen voor mensen met een laag inkomen, of mensen die zichzelf niet goed kunnen redden op de woningmarkt” aldus Eugène Janssen, directeur-bestuurder Oosterpoort.

“Ik ben sinds 2009 directeur-bestuurder bij Oosterpoort. Hier draag ik bij aan het vormen van Oosterpoort van een vastgoedorganisatie tot een bedrijf met een maatschappelijke oriëntatie. De klant in zijn woning of buurt is hierbij voor mij leidend. Ik werk al ruim 30 jaar in het publieke domein. Ik vind het belangrijk en boeiend een bijdrage te leveren aan het beter maken van publieke prestaties. Mijn persoonlijke doel is om met energie en samen met anderen te sturen op deze verbetering,” vertelt Eugène.

Aansluiting Zorgalliantie
“Ook wij hebben te maken met veel maatschappelijke vraagstukken, gaat Eugène verder. Als organisatie alleen kunnen wij deze nooit alleen oplossen. Vaak is heel diverse kennis, expertise en soms ook creativiteit nodig. Door samen te werken kan iedere organisatie bijdragen waar zij echt goed in is. Daarom sluiten wij aan bij de Zorgalliantie. We willen samen waardevolle oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken creëren. Zo doen wij bijvoorbeeld al veel met gemeenten, zorgorganisaties en welzijnswerk. Samen bieden wij een goede dienstverlening en zorgen we voor producten en diensten die bij onze klanten passen.”