Ondernemen doe je niet alleen!

Tijdens het Zorgalliantiecafé donderdag 26 november stond het thema ‘ondernemen’ centraal. Wim Muilenburg (Driestroom)  belichtte het thema vanuit het sociale domein, Annelies de Jong (ZZG) vanuit de zorg en het MKB perspectief en Rosi Dhaenens (Collabo) als adviseur vanuit haar ervaring met de profit- en non-profit sector.

Ondernemen is en heeft de toekomst!, men kan het niet meer alleen!, en samenwerking met diverse partijen is in volle gang. Deze uitgangspunten en acties zijn een logisch gevolg van de participatiemaatschappij waar de burger een centrale rol speelt. Samenwerken/ ondernemen vraagt iets van de organisatie, de professional en de burger. Zij zullen met elkaar de toekomst gaan bepalen en dat vraagt om het nieuwe denken waar ruimte is voor nieuwe samenwerkingsvormen. Een uitdaging van jewelste wat ook blijkt uit de ‘pittige’ discussies die werden gevoerd en daar is dit café voor bedoeld niet meer en niet minder!