Nu verder uitnutten

Goede samenwerkingen en veel kansen om nog uit te nutten
Van te voren vele stukken aanleveren, online bij elkaar komen op een dag en verschillende gesprekken die gevoerd worden door onder andere bestuurders, studenten, professionals, onderzoekers en lectoren over je netwerk. Zo zag in een notendop de peer review van ZA/KK er uit. “Ze waren onder de onder de indruk van wat wij hebben opgebouwd”, geeft programmamanager Wendy Kemper aan. “Ook de openheid waarmee de gesprekken werden gevoerd over wat er goed en minder goed ging, werd gewaardeerd. Ook dat laat iets zien van het kwaliteit van ons netwerk. En nu is het zaak om dat wat we opgebouwd hebben, verder uit te nutten.”

Waarom een peer review?
De peer review is een methode om kwaliteit van werk te verbeteren, verifiëren of controleren door het werk te onderwerpen aan een kritische blik van een aantal gelijke. Het Centre of Expertise Krachtige Kernen (CoE KK) heeft naast een aantal maatschappelijke uitdagingen ook een aantal interne ontwikkelingen onder andere de HAN academie- en zwaartepuntvorming waar ze zich toe heeft te verhouden. En tenslotte werken het CoE KK en de Zorgalliantie op zowel inhoud (een onderzoek- en leerprogramma), personele inzet (een programmateam) als financiën (een begroting) intensief samen. De vraag is dus hoe kan tegen de achtergrond van de geschetste externe en interne ontwikkelingen de groeipotentie worden verzilverd? “Wat de peer review laat zien en ook het ontwikkelmodel erachter, is dat het opbouwen jaren duurt en echt wel een vak is om op te bouwen”, vertelt Kemper. “De Zorgalliantie bestaat 10 jaar en het CoE KK bestaat 6 jaar en dan is het uitzonderlijk knap dat we al kunnen opschalen naar landelijk niveau.” Ook opleidingen worden regelmatig aan een audit onderworpen door de NVAO. “Het prettig om als CoE KK ook een soort van audit te houden”, licht Kemper toe. ”De peer review wordt uitgevoerd door trekkers van andere CoE’s. De peer reviewers hebben echt ervaring in deze publieke private samenwerkingen. Het is bijzonder waardevol om de perspectieven uit andere sectoren te horen, zoals bijvoorbeeld de waterschappen.” De Zorgalliantie/CoE KK heeft als eerste binnen de HAN een peer review heeft uitgevoerd. ”Waarschijnlijk wordt wel een keer verplicht gesteld voor CoE’s”, verwacht Kemper. “We hebben nu een stempel gekregen waar we staan als netwerk. Als je kijkt naar het ontwikkelingsmodel van netwerken, dan staan wij integraal op een bepaalde fase, en de fase die wij kunnen voorzien is echt de valorisatie, waarbij we zouden kunnen doorschalen naar landelijk om alles wat we opgebouwd hebben te kunnen benutten.”

Wat levert een peer review op?
Het CoE KK en de ZA richten zich op vergroten van leefbaarheid van kleine kernen, een belangrijk maatschappelijk thema dat integraal en multidisciplinair wordt opgepakt vanuit zorg, wonen en welzijn en onderwijs, met duurzame samenwerking met regionale partners. ”Het CoE KK draagt goed bij aan de zwaartepuntvorming van de HAN op Health en Smart Region”, geeft Kemper aan. “Samen met de partners realiseert CoE KK de visie van HAN op de driehoek onderwijs, onderzoek, praktijk.”

De doorwerking in de betreffende curricula van meerdere academies kan beter en kan verder versterkt worden. Er wordt nog slechts een relatief beperkt aantal studenten bereikt, zowel vanuit de eigen academie als HAN- breed. Het gaat dan om het betrekken van studenten van de eigen academie en HAN breed bij de multidisciplinaire benadering van zorg, welzijn. Als om het betrekken van studenten van andere academies bij de complexe vraagstukken/projecten in Krachtige Leeromgevingen en projecten. ”Je ziet wat minder letterlijk terug in de curricula wat we ontwikkeld hebben, omdat het bij ons via de onderzoekslijn gaat”, geeft Kemper aan. “Maar we gaan aan de slag om het aantal studenten dat in de Krachtige Leerkringen actief is, uit te breiden met bijvoorbeeld deeltijd studenten. En om de kennis en werkvormen die we ontwikkelen beter te laten doorwerken in curricula van de opleidingen.”

Een andere aanbeveling is om het flexibel aanbod voor leven lang ontwikkelen in samenwerking met de academies en praktijkpartners zorg, welzijn, wonen en gemeenten uit te breiden. Samen met partners een propositie te ontwikkelen. Wat levert samenwerken concreet op voor hen aan kennis, maar mogelijk ook met civiel effect van gestapelde modules. ”We kunnen bijvoorbeeld leeruitkomsten bepalen”, zegt Kemper. “En registratiepunten aan vragen voor de deelnemende professional. Een stap verder is dan een certificaat afgeven waarmee iemand ook vrijstellingen zou kunnen krijgen in een opleiding, maar dat is nog echt wel toekomstmuziek.”

Groeien en verder uitnutten
Om alle ambities waar te maken is het programmateam te klein. “Met de komst van Marsja en Franka hebben we ons programmateam al versterkt”, geeft Kemper aan. “Verder gaan we nog alliantiemakelaars aannemen en met het organisatieonderdeel Onderzoek & Innovatie gaan we in gesprek over het aantrekken van specialistische kennis, zoals mensen die goed subsidies kunnen aanvragen”. Over de positionering is veel gediscussieerd tijdens en na de peer review. Het onderscheid tussen en overlap van de ZA en het CoE KK is voor veel betrokkenen niet duidelijk. Verdere integratie tussen het CoE KK en ZA lijkt logisch en kan de positionering van het geheel versterken. “We zijn er nog niet helemaal uit”, zegt Kemper. “Inhoudelijk gaan we het wel meer in elkaar schuiven. Ook bij de Zorgalliantie gaat het namelijk steeds meer over hoe je als organisatie bijdraagt aan de krachtige gemeenschappen. Daar hebben wij zeker een rol in.” De slag die nog gemaakt moet worden is om alle thema’s wonen welzijn en zorg terug te laten komen. In het Krachtige Kernen perspectief, zit ook nog het ruimtelijke perspectief. Dat een stap verder gaat dan alleen wonen. ”De Zorgalliantie is van leden met de HAN”, legt Kemper uit. “CoE KK is van de HAN met leden. We werken nu een voorstel uit waarin we uitgaan van een netwerkinfrastructuur die kun je gebruiken voor meerdere soorten onderzoeksprogramma’s. Elk onderzoekprogramma heeft dan zijn eigen governance en aan de netwerkkant maak je je netwerk open voor alle partijen waar je mee samenwerkt. Samengevat komt uit de peer review; dat we samenwerken met goede partners, maar dat we ons netwerk veel meer kunnen benutten”