Nieuwe spelconcepten voor Stichting Welzijn Lingewaard

Meer dan twintig tweedejaars studenten van de opleiding Serious Gaming hebben op 4 april een viertal nieuwe spelconcepten gepresenteerd aan Stichting Welzijn Lingewaard (SWL).

Studenten van de Opleiding Serious Gaming ontwikkelen in 8 weken tijd een spel in samenwerking met de doelgroep. Het spel moest bijdragen aan scherp geformuleerde doelen, zoals meer empathie bij jongeren ontwikkelen op het thema dementie, betere matching mogelijk maken tussen vrijwilligers en hulpvrager (ouder/kind) en het laten groeien van vriendschappen tussen oudere en jongere.

Opbouwwerker Wil van den Hurk van SWL: “Wat mij enorm verrast heeft is dat studenten vanuit technische opleiding er zo goed in geslaagd zijn om zich in korte tijd in de geschetste zorgproblematiek te verdiepen. Het is knap hoe ze in samenwerking met de doelgroep tot zo verschillende spelconcepten kwamen. Mooi die variatie. Hier zit vast een spelconcept tussen dat we graag willen realiseren!” Er is veel aandacht voor de vormgeving en uitstraling van het spel.