nieuw: Werk_wijzer labs en werkplaatsen

De wereld verandert. Dat vraagt om andere vaardigheden, kennis en manieren van leren en innoveren. De HAN University of Applied Sciences geeft hier invulling aan door samen te werken in de driehoek van werkveld, onderwijs en onderzoek. In Labs en Werkplaatsen werken studenten, docenten, onderzoekers, professionals en burgers samen aan kennisontwikkeling en innovaties.

>> naar de Werk_wijzer van Labs en werkplaatsen