Van moeten weten, naar willen weten

Maandag 14 november vond alweer de derde (en laatste) masterclass vanuit de community Kwaliteit in het primair proces plaats. Ruim 25 belangstellenden – bestuurders, teamleiders en zorgprofessionals – volgden met de bijeenkomst De cliënt in beeld’; over vormen van cliëntparticipatie en het in kaart brengen van kwaliteit met de cliënt als uitgangspunt.

Dit vind ik ervan
Marjan Faber (senior onderzoeker bij IQ healthcare, Radboudumc) nam de deelnemers mee in het concept patiëntparticipatie. Van beleid, via onderzoek, naar de praktijk. Zij stond onder andere stil bij de vraag waarom patiëntparticipatie ‘goed’ is, de niveaus van participatie volgens de participatieladder, de kansen en barrières voor patiëntparticipatie in de zorg.

Vanuit Siza werd door Julianne Meijers (lid van de Raad van Bestuur) de verbinding gelegd met de praktijk. Hoe Siza kijkt naar kwaliteit, hoe zij in plaats van de traditionele instrumenten als de HKZ of CQ-index de cliënt als uitgangspunt nemen bij het in kaart brengen van kwaliteit. Dit doen zij door middel van het cliëntervaringsinstrument ‘dit vind ik ervan’. Samen met haar begeleider illustreerde een cliënt (woonachtig bij Siza) vervolgens hoe zij dit handen en voeten geven. Na de presentaties werd in een levendige en boeiende dialoog verder gesproken over de praktijk van ‘dit vind ik ervan’, maar ook werd uitgewisseld hoe anderen de cliënt centraal zetten en stond men stil bij de vraag hoe het zo gekomen is dat we van dit uitgangspunt afgedreven zijn.

Kwaliteit in het primair proces
Continue verbeteren is één van de onderliggende principes van de community Kwaliteit in het primair proces. Dit betekent dat alle lagen in een organisatie in beweging zijn; cliënt, professional & team, management & bestuur. Met daarbij aandacht voor cliëntwaarde, professionele waarde, economische waarde en maatschappelijke waarde. De eerste Masterclass stond de ‘Inside out benadering’ centraal, van ‘Risk based naar Trust based’ was het thema voor de tweede Masterclass. In de derde en laatste Masterclass van dit jaar, stond de cliënt centraal. Na iedere Masterclass kunnen belangstellenden zich aanmelden voor een kleinschalige Proef op de Som; respectievelijk het meten van het teamklimaat, een werksessie Zelfsturing en een werksessie Clientgerichtheid. Wil je hier meer over weten neem dan contact op met loes.vandusseldorp@han.nl.

 

20161114_165135