Zorgalliantiecafé: MKB, hier er mee!

Ondernemen in de wijk biedt mogelijkheden

 

Het zorgalliantiecafé is de plek voor debat over een thema wat speelt bij de participant van de Zorgalliantie. ZZG Zorggroep heeft het stokje van de Driestroom overgenomen en organiseert op donderdag 21 april van 16.00 – 18.00 uur in samenwerking met de Zorgalliantie het café.

Het onderwerp ‘ondernemen in de wijk biedt mogelijkheden’ heeft te maken met een reeds ingezette initiatief binnen de wijken Brakkenstein en de Wolfskuil te Nijmegen. Studenten van de opleiding commerciële economie aan de HAN hebben onderzoek gedaan aan de hand van de volgende vraagstelling: “Welke bijdrage(n)  kunnen ondernemers uit de wijk leveren aan de leefbaarheid van de bewoners van Boszicht (Brakkenstein) en Terra (Wolfskuil) ?”

De resultaten werden op 14 januari in het bijzijn van betrokkenen gedeeld. Zichtbaarheid, bereidheid tot samenwerking, win- win, waren enkele uitkomsten. De groenteman uit de wijk vertelde: ”Ik wil graag één keer per week een groentekar met een vrijwilliger in huis plaatsen om de bewoners de kans te bieden om fruit te ruiken en te kopen”. Deze maar ook andere initiatieven verdienen een vervolg. Op 21 april gaan we tijdens het Zorgalliantiecafé hierop door praten.

Wil je je al aanmelden of meer informatie over het café? Bekijk het filmpje of stuur dan een mail naar zorgalliantie@han.nl