MKB en Zorg?

Zorgalliantie heeft onlangs een interview met Annelies de Jong, directeur VV&T Nijmegen ZZG Zorggroep, afgenomen. Tijdens dit gesprek werd er dieper ingegaan op het thema MKB en Zorg.

ZZG Zorggroep is op dit moment in de regio Nijmegen een aantal verpleeg- en verzorgingshuizen aan het omvormen tot kleinschalige woongemeenschappen. Zij is hierin op zoek naar aansluiting met andere partijen om die participerende samenleving meer van de grond te krijgen. Om hierin dwarsverbanden te maken waarbij het MKB van betekenis kan zijn voor beschermde woonvormen en ZZG ondersteunt wordt in de woon- en leefconcepten zoals zij die voor ogen zien. Een voorbeeld hierin is een samenwerking met het Kadinsky College waarbij leerlingen een aantal leerprojecten bij ZZG uitvoert. Het gaat hier om het creeëren van een win-win situatie.

Zie hier het gehele interview.