Minisymposium

De faculteit GGM en FEM (HAN) hebben zich afgelopen periode beziggehouden met onderzoek rond het definieren van “toegevoegde waarden” van gezondheidszorg en welzijn. Waarbij de waarden vanuit verschillende perspectieven benaderd zijn. De resultaten van dit onderzoek delen zij op woensdag 18 november a.s. vanaf 17.00 uur.

Aansluitend willen beide faculteiten samen met u vaststellen waar prioriteiten bij verder onderzoek en onderwijsontwikkeling gelegd dienen te worden. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om het ontwikkelen van instrumenten om onderzoek te verrichten, maatschappelijke winsten te meten en “zichtbaar te maken” en het in kaart brengen van logistieke zorgprocessen.

Het programma ziet er als volgt uit:

17.00 uur  Inloop met soep en broodjes
17.30 uur  Opening, Wienand Remkes
17.40 uur  Presentaties “toegevoegde waarde”

  • vanuit cliënt/burger
  • vanuit professionals
  • vanuit organisatie
  • vanuit de maatschappij / overheid
  • model toegevoegde waarde
  • vervolg voor onderzoek / onderwijs

18.15 uur   Ronde 1 discussie in subgroepen
19.00 uur  Bespreking resultaten per subgroep
19.15 uur   Ronde 2 discussie in subgroepen

  • prioriteringstelling (welke activiteiten moeten direct starten)
  • waar kan onderzoek plaatsvinden
  • etc

19.45 uur  Opbrengsten terugkoppelen
20.00 uur  Afsluiting en netwerkborrel

Waar
HAN, kapittelweg 33 Nijmegen

Hoe laat
17.00 – 20.00 uur

Voor wie
Iedereen is welkom

Kosten
Deelname is kostenloos

 

Wilt u meer informatie ontvangen of u aanmelden mail dan naar vanessa.walther@han.nl