Met Tessa de tuin in!

Start proeftuin met sociale robots voor mensen met een cognitieve beperking.

Zorgen dat mensen met dementie of een verstandelijke beperking langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Dat is het doel van de inzet van Tessa. Tessa is een kleine, laagdrempelige robot die mensen gaat helpen door structuur te bieden en te activeren. De sociale robot is ontwikkeld door Tinybots, een Nijmeegs ‘start up’ bedrijf. Door de unieke samenwerking tussen de startup, zorginstellingen en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen gaat Tessa nu haar eerste stappen in de praktijk zetten!

De proeftuin
De proeftuin wordt uitgevoerd bij cliënten van Driestroom, SWON Seniorennetwerk, BrabantZorg en Pleyade. In totaal krijgen 70 mensen met een cognitieve beperking (50 dementerende ouderen en 20 cliënten met een verstandelijke beperking) thuis een Tessa. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen onderzoekt het effect. Met de uitkomsten wordt Tessa verder geoptimaliseerd, zodat ze daarna breed geïmplementeerd kan worden. Bijzonder aan deze proeftuin is de samenwerking tussen startup, hogeschool en zorginstellingen én de focus op de implementatie van Tessa. Want doordat vraag en aanbod elkaar in de zorgmarkt nog niet goed kunnen vinden, is implementatie vaak een groot probleem. Het streven is dat Tessa straks €1 per dag gaat kosten en daarmee bereikbaar is voor een brede doelgroep. De robot kreeg al verschillende prijzen, maar door de proeftuin wordt langer zelfstandig thuis wonen voor veel mensen een werkelijkheid.

Over de samenwerkende organisaties
De zorgpartijen hebben elkaar gevonden door hun verbondenheid aan de Zorgalliantie. Hierin werken zij samen aan hun maatschappelijke opdracht om burgers te ondersteunen in zelfredzaamheid en participatie. E-Health is daarbinnen een belangrijk focusgebied waarin wordt samengewerkt met Health Valley, het grootste innovatienetwerk in Life Sciences & Health van Nederland. Health Valley is betrokken bij het Rockstart accelerator programma waar Tinybots als start up in ondersteund is. Zodoende zijn de samenwerkende partijen in contact gekomen om invulling te geven aan het project ‘Proeftuin Tinybots’.