Meer aandacht voor informatiemanagement en management nformatie

Hans van Gestel (Driestroom), Fred Wellink (Careaz) en Clement van der Stel (Atlant Zorggroep)  zitten allen in het proces om als organisatie tot een meer beleidsmatige benadering van informatiemanagement, managementinformatie, ICT en eHealth te komen. Het ontstijgen van de alledaagse ICT-hectiek om te komen tot een meer strategische aanpak!

Maandag 19 september is hier uitgebreid over gesproken onder leiding van Erik de Vries en Rachid Tamrouti van het kenniscentrum Publieke Zaak van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Vastgesteld is dat dit thema een opmaat is om meer ervaringen en werkwijzen (theorie en praktijk) met elkaar te delen en om vervolgens concreet in de praktijk aan de slag te gaan. Deze bijeenkomst was een eerste van een drietal op dit thema.

Samen zal er ook invulling worden gegeven aan een te organiseren seminar op het thema ‘Informatiemanagement’ in het najaar van 2016.

Ben jij ook geïnteresseerd om mee te doen? Stuur een email naar j.vandeutekom@han.nl