Masterclass sociaal ondernemen en burgerparticipatie in de praktijk!

Uitnodiging Masterclass sociaal ondernemen en burgerparticipatie in de praktijk op 20 april 2017
van 15.00 -17.00 uur, locatie HAN, Ruitenberglaan 27 in Arnhem.
Ondernemingen geleid door de burgers, een bloeiende buurt waar bewoners samen zelf hun toekomst vormgeven. Burgers die bedrijfsmatig lokale overheidstaken uitvoeren. Duurzaam behoud en uitbreiding van maatschappelijke voorzieningen. Betaalbaar voor iedere burger en bedrijfsmatig met een gezonde exploitatie. In Engeland is dit al meerdere decennia gemeengoed, in Nederland zijn we net begonnen. Wat kunnen we hiervan leren…..
In deze Masterclass laten we ervaringsdeskundigen uit Engeland en Nederland aan het woord. Pragmatisch van insteek en interactief.

Tevens is deze Masterclass een inspirerende startbijeenkomst voor de mensen die zich hebben aangemeld voor de studiereis naar Engeland  van 18 tot 20 mei 2017. Na afsluiting van de Masterclass is er van 17.00 – 17.45 uur een besloten bijeenkomst om met elkaar kennis te maken en verwachtingen te delen.
Bent U ook geïnteresseerd in de studiereis? Er zijn nog enkele plaatsen vrij, bij voldoende interesse wordt in het najaar een tweede studiereis gepland. Klik hier voor meer informatie.

Voor wie?
Beleid- en praktijkmensen op het publiek/private vlak van wonen, arbeidsparticipatie, welzijn, cultuur, sport en zorg die in hun werk vormgeven aan sociaal ondernemerschap (projectleiders, managers, bestuurders, gemeenteambtenaren, wethouders, beleidsmedewerkers).

Programma

  • Opening door Wendy Kemper (HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen)
  • Korte update programma studiereis door ICS/HAN
  • Interactieve presentatie door Kristel Jeuring (LSA) (beleid en de praktijk van Community Enterprises in Engeland en de aanknopingspunten voor NL)
  • Het Nederlandse perspectief op sociaal ondernemen en burgerparticipatie door Ben van Essen (Landelijke vereniging Kleine Kernen)
  • Interactieve discussie over kansen en knelpunten en het vertalen naar ‘onze’ praktijk.
  • Afsluiting en borrelInteresse of vragen?
    Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Igor Grevers via igor.grevers@icsadviseurs.nl, T 06-10135496 of via joke.abbring@han.nl. Aanmelden voor de masterclass op 20 april kan via Krachtigekernen@han.nl